Statens upplåning och skuldförvaltning (skr. 2005/06:104)

Finansutskottets bet 2005/06:FiU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2006

Beslut

Statens upplåning och skuldförvaltning (FiU27)

Regeringen har lämnat sin årliga utvärdering av statens upplåning och förvaltning av statsskulden. Utvärderingen gäller för perioden 2001-2005. Regeringens riktlinjer för statsskuldsförvaltningen har inneburit en mindre risk i statsskulden och att besparingar kunnat göras, anser riksdagen. Regeringen tänker låta en extern utredare se över hela statsskuldspolitiken, vilket riksdagen välkomnar. Riksdagen konstaterar att resultaten av Riksgäldskontoret förvaltning av statsskulden är positiva och avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-18
Justering: 2006-06-01
Betänkande publicerat: 2006-06-07
Trycklov: 2006-06-07
bet 2005/06:FiU27

Utvärderingen av statsskuldspolitiken 2001-2005 (FiU27)

Regeringen har lämnat sin årliga utvärdering av statens upplåning och förvaltning av statsskulden. Utvärderingen gäller för perioden 2001-2005. Regeringens riktlinjer för statsskuldsförvaltningen har inneburit en mindre risk i statsskulden och att besparingar kunnat göras, anser finansutskottet. Regeringen tänker låta en extern utredare se över hela statsskuldspolitiken, vilket utskottet välkomnar. Utskottet konstaterar att resultaten av Riksgäldskontoret förvaltning av statsskulden är positiva och föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-14
4

Beslut

Beslut: 2006-06-14
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvärdering av regeringens beslut om riktlinjer för statsskuldsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anför om regeringens beslut om riktlinjer för statens upplåning och skuldförvaltning.
Därmed lägger riksdagen skrivelse 2005/06:104 i denna del till handlingarna.

2. Utvärdering av Riksgäldskontorets beslut om upplåning och skuldförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anför om Riksgäldskontorets strategiska och operativa beslut om upplåning och skuldförvaltning.
Därmed lägger riksdagen skrivelse 2005/06:104 i denna del till handlingarna.