Statistikfrågor

Finansutskottets bet 2009/10:FiU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om statistikfrågor (FiU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om statistikfrågor. Riksdagen bedömer att behovet av att upprätta statistik om den sociala ekonomin är väl uppmärksammat. Det gäller också behovet av att ta fram ett bredare BNP-mått som beaktar aspekter som inte mäts i penningflöden, till exempel miljöaspekter. Betydelsen av bra statistik framhålls för att främja en god kunskap om turistnäringen. Riksdagen förutsätter att behovet av att förbättra turistnäringens beskrivning i statistiken kommer att uppmärksammas i samband med en kommande översyn av näringsgrenskoderna. Riksdagen anser också att det är viktigt att det finns relevant beslutsinformation om äldre personer, men betonar att det är den statistikansvariga myndigheten som bestämmer innehåll och omfattning inom sitt område. Riksdagen konstaterar också att betydande initiativ tagits för att förenkla uppgiftslämnandet för företag. Andra motioner handlar om ett nytt glesbygdsindex, om att privatisera Statistiska centralbyrån och om att tillföra uppgifter i lägenhetsregistret.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-02-16
Justering: 2010-03-02
Betänkande publicerat: 2010-03-09
Trycklov: 2010-03-09
Reservationer 2
bet 2009/10:FiU14

Statistikfrågor (FiU14)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om statistikfrågor. Utskottet bedömer att behovet av att upprätta statistik om den sociala ekonomin är väl uppmärksammat. Det gäller också behovet av att ta fram ett bredare BNP-mått som beaktar aspekter som inte mäts i penningflöden, till exempel miljöaspekter.

Utskottet framhåller vidare betydelsen av bra statistik för att främja en god kunskap om turistnäringen. Utskottet förutsätter att behovet av att förbättra turistnäringens beskrivning i statistiken kommer att uppmärksammas i samband med en kommande översyn av näringsgrenskoderna.

Utskottet anser också att det är viktigt att det finns relevant beslutsinformation om äldre personer, men betonar att det är den statistikansvariga myndigheten som bestämmer innehåll och omfattning inom sitt område. Utskottet konstaterar också att betydande initiativ tagits för att förenkla uppgiftslämnandet för företag. Andra motioner handlar om ett nytt glesbygdsindex, om att privatisera Statistiska centralbyrån och om att tillföra uppgifter i lägenhetsregistret.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-18
4

Beslut

Beslut: 2010-03-24
6 förslagspunkter, 6 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett bredare BNP-mått

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi314 av Lennart Sacrédeus och Otto von Arnold (båda kd),
2009/10:Fi317 av Anne-Marie Pålsson (m) och
2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 35.

Reservation 1 (v)

2. Förändring av den offentliga statistiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi212 av Berit Andnor och Marie Nordén (båda s),
2009/10:Fi244 av Eva Flyborg och Liselott Hagberg (båda fp) yrkande 1,
2009/10:Fi257 av Bosse Ringholm (s) och
2009/10:N389 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 2.

3. Nytt glesbygdsindex

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fi308 av Sven Bergström och Kenneth Johansson (båda c).

4. Samordning av statistikinsamling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fi226 av Andreas Norlén och Annicka Engblom (båda m).

5. Privatisering av Statistiska centralbyrån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fi223 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m).

6. Ytterligare information i lägenhetsregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So583 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkande 19.

Reservation 2 (v)