Statlig förvaltning, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2005

Beslut

Hårdare tag mot långsamma myndigheter (KU14)

Riksdagen uppmanar regeringen att komma med förslag om hårdare tag mot långsamma myndigheter. Medborgarna ska ha möjlighet att gå till domstol för att pröva om handläggningen av ett myndighetsärende har tagit onödigt lång tid. Regeringen ska också undersöka möjligheterna att ta ut en straffavgift av myndigheter som inte rättar till egna misstag inom en viss tid. Det kan till exempel gälla misstag som lett till att en medborgare felaktigt hamnat i kronofogdens register. Det var en reservation från fem partier i konstitutionsutskottet (m, fp, kd, c och mp) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen sa nej till andra motionsförslag om den statliga förvaltningen från allmänna motionstiden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 4 under punkt 6 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-01-27
Justering: 2005-02-01
Betänkande publicerat: 2005-02-02
Trycklov: 2005-02-02
Reservationer 15
Betänkande 2004/05:KU14

Alla beredningar i utskottet

2005-01-27, 2005-01-25, 2005-01-18

Fem partier vill se hårdare tag mot långsamma myndigheter (KU14)

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger nej till motioner om statlig förvaltning från den allmänna motionstiden. Men i en gemensam reservation uppmanar fem partier i utskottet (m, fp, kd, c och mp) regeringen att komma med förslag om hårdare tag mot långsamma myndigheter. Dessa partier har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren. Partierna tycker att medborgarna ska ha möjlighet att gå till domstol för att pröva om handläggningen av ett myndighetsärende har tagit onödigt lång tid. De vill också undersöka möjligheterna att ta ut en straffavgift av myndigheter som inte rättar till egna misstag inom en viss tid. Det kan till exempel gälla misstag som lett till att en medborgare felaktigt hamnat i kronofogdens register. Majoriteten i KU (s och v) föreslår att riksdagen säger nej till åtgärder mot långsamma myndigheter. De hänvisar till att det redan pågår ett arbete med att utveckla myndigheternas service till medborgarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-02-09
4

Beslut

Beslut: 2005-02-10
24 förslagspunkter, 19 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Myndighetsstrukturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K309 yrkandena 1-3, 2004/05:K320 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:K423 yrkande 5.

Reservation 1 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m04609
c17005
fp04206
kd230010
v24005
mp15002
-0001
Totalt19688065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Sammanläggning av ombudsmän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K285 yrkande 9, 2004/05:Sf288 yrkande 27 och 2004/05:Ub292 yrkande 3.

Reservation 2 (fp)

3. Justitiekanslerns roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K285 yrkande 10.

Reservation 3 (fp)

4. Decentralisering inom myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K327.

5. Regional verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K271 yrkandena 3 och 4.

6. Dröjsmål hos myndigheter

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K410, 2004/05:K423 yrkande 4, 2004/05:K459 yrkande 7, 2004/05:N393 yrkande 17 och 2004/05:N400 yrkande 14.

Reservation 4 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m04609
c01705
fp04206
kd023010
v24005
mp01502
-0001
Totalt139143067

Beslut: Kammaren biföll reservation 4

7. Statistik för offentlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K459 yrkande 15.

Reservation 5 (mp)

8. Bemötandefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K362, 2004/05:K379 och 2004/05:K459 yrkande 8.

9. Anonymitet vid telefonkontakt med myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K262.

10. Opinionsbildande myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K309 yrkande 6.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

11. Tillsättning av högre statliga tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K228 yrkande 11 och 2004/05:K309 yrkandena 4 och 5.

12. Åldersgräns för högre statliga tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K423 yrkande 3.

13. Myndigheters tillvaratagande av forskningsresultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K343 yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m46009
c17005
fp42006
kd230010
v12305
mp15002
-0001
Totalt26123065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. 24-timmarsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T466 yrkande 15 och 2004/05:N403 yrkande 6.

Reservation 8 (fp)

15. Hantering av spam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K256, 2004/05:L294 yrkande 3 och 2004/05:L314.

16. Jämställdhet i förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K444 yrkandena 2-4.

Reservation 9 (v, mp)

17. HBT-kompetens i offentlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K336 yrkande 5.

Reservation 10 (c, fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (c, fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m46009
c01705
fp04107
kd230010
v02405
mp01502
-0001
Totalt18597067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Särskild mat vid offentliga inrättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K300 och 2004/05:K452.

Reservation 11 (mp)

19. Myndigheters avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K358, 2004/05:N394 yrkande 3 och 2004/05:N413 yrkande 2.

Reservation 12 (fp, kd)

20. Regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K366 och 2004/05:K423 yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m04609
c01705
fp04206
kd023010
v24005
mp15002
-0001
Totalt156128065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Statliga kommittéers arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K270 och 2004/05:K363.

22. Översyn av lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K225 yrkandena 1 och 2, 2004/05:K264 och 2004/05:K381.

Reservation 14 (mp)

23. Lagars giltighetstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K327 och 2004/05:K263.

Reservation 15 (mp)

24. Beredning av regeringsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K220 och 2003/04:K286 yrkande 1.