Statlig förvaltning, m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2005/06:KU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Motioner om statlig förvaltning (KU7)

Riksdagen sade nej till motioner om bland annat statlig förvaltning från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-02-15
Justering: 2006-02-21
Betänkande publicerat: 2006-02-24
Trycklov: 2006-02-24
Reservationer 15
bet 2005/06:KU7

Alla beredningar i utskottet

2006-02-15, 2006-02-08, 2006-01-31

Motioner om statlig förvaltning (KU7)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om bland annat statlig förvaltning från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-10
4

Beslut

Beslut: 2006-03-15
18 förslagspunkter, 15 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Service och samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K300 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:K414.

2. Dröjsmål hos myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K320 yrkande 5 och 2005/06:N478 yrkande 19.

3. Bemötande och utbildning av anställda inom statlig förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K323.

Reservation 1 (c, fp, kd)

4. Fortbildning i de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K473 yrkande 2.

5. Utökat medborgar- och brukarinflytande på myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju384 yrkande 6.

Reservation 2 (mp)

6. Omfattningen av statlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K313.

7. Avveckling eller omstrukturering av myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K451 yrkande 5.

Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m440011
c16006
fp13908
kd26007
v21007
mp13004
-1001
Totalt24239068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Det offentligas uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N309 yrkande 1.

Reservation 4 (m)

9. Olaglig användning av datorprogram i statlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K304 yrkandena 1 och 2.

10. Utredningsväsendet och beredning i Regeringskansliet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K434.

11. Utredningsväsendets oberoende ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K451 yrkande 7.

Reservation 5 (fp)

12. Särskilt organ för lekmannaperspektiv på lagarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K296.

Reservation 6 (mp)

13. Demokratisk insyn i EU:s arbetsgrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K336.

14. HBT-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L375 yrkandena 9 och 11.

Reservation 7 (v, mp)

15. Översyn av författningarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K272, 2005/06:K284 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:K457.

16. Tidsgräns för genomgång av lagarna i HBT-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L341 yrkande 6.

Reservation 8 (c, fp, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c, fp, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m440011
c01606
fp14007
kd27006
v22006
mp01304
-0101
Totalt21570064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Rättsinformationssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju384 yrkande 15.

Reservation 9 (kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m440011
c16006
fp39009
kd02706
v22006
mp01304
-0101
Totalt24241066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Motionsförslag behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Reservation 10 (m)
Reservation 11 (fp)
Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (v)
Reservation 14 (c)
Reservation 15 (mp)