Statlig förvaltning och statistikfrågor

Finansutskottets bet 2013/14:FiU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om statlig förvaltning och statistik. Skälet är främst att arbete redan har gjorts eller pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar om effektiv statlig förvaltning, välfärdssystemet, osund konkurrens, staten som arbetsgivare, löne- och anslagssystemet i staten, en personalförsörjningskommission, fri programvara med samhällsekonomisk betydelse, investeringar i fossil energi, diskonteringsränta, var myndigheter ska placeras, design i offentlig verksamhet, behov av ny statistik, budgetpropositionens innehåll, åtkomst av statlig data, försäljning av skärgårdsmark och ägarsituationen för vissa försvarslokaler.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-06
Justering: 2014-02-20
Betänkande publicerat: 2014-02-24
Trycklov: 2014-02-24
Reservationer 10
bet 2013/14:FiU25

Nej till motioner om statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om statlig förvaltning och statistik. Skälet är främst att arbete redan har gjorts eller pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar om effektiv statlig förvaltning, välfärdssystemet, osund konkurrens, staten som arbetsgivare, löne- och anslagssystemet i staten, en personalförsörjningskommission, fri programvara med samhällsekonomisk betydelse, investeringar i fossil energi, diskonteringsränta, var myndigheter ska placeras, design i offentlig verksamhet, behov av ny statistik, budgetpropositionens innehåll, åtkomst av statlig data, försäljning av skärgårdsmark och ägarsituationen för vissa försvarslokaler.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-05
4

Beslut

Beslut: 2014-03-05
16 förslagspunkter, 16 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Effektiv offentlig förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi275, 2013/14:Fi281 och 2013/14:Fi307 yrkandena 1-4.

2. Det offentliga åtagandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Fi315.

3. Osund konkurrens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Fi261.

4. Staten som arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi236, 2013/14:Fi248, 2013/14:Fi318, 2013/14:T526 yrkande 4, 2013/14:A292 yrkande 1, 2013/14:A301 yrkande 5 och 2013/14:A325 yrkande 2.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (V)

5. Pris- och löneomräkning i staten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fi287 av Jasenko Omanovic och Meeri Wasberg (båda S).

6. Personalförsörjningskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:N360 yrkande 7.

Reservation 3 (V)

7. Fri programvara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi292 och 2013/14:T264 yrkandena 11 och 12.

Reservation 4 (V)

8. Investeringar i fossil energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:U316 yrkande 64.

Reservation 5 (MP)

9. Diskonteringsränta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Fi301.

10. Lokalisering av myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 32 och
2013/14:N394 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 6 (MP)

11. Design i offentlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Fi270.

12. Behov av ny statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi209, 2013/14:Fi228 och 2013/14:So600.

Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (SD)

13. Budgetpropositionens innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So205 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 9 (V)

14. Åtkomst av statlig data

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi249.

15. Försäljning av skärgårdsmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fö248 och 2013/14:Fö245.

16. Återföring av lokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Fö247.

Reservation 10 (SD)