Statlig förvaltning

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU25

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 18 mars 2021

Nästa händelse: Beredning 9 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-09
Justering: 2021-03-11
Trycklov: 2021-03-12
Betänkande 2020/21:FiU25

Alla beredningar i utskottet

2021-03-09, 2021-02-25
3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-17
Debatt i kammaren: 2021-03-18
4

Beslut

Beslut: 2021-03-18