Statlig förvaltning

Finansutskottets betänkande 1992/93:FiU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-16
Justering: 1993-03-25
Betänkande 1992/93:FiU19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-14
4

Beslut

Beslut: 1993-04-15

Protokoll med beslut