Statlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 1999/2000:KU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 oktober 1999

Beslut

Motioner om statlig förvaltning (KU3)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om ombudsmannaorganisationen, alkoholfri representation och förvaltningsmyndigheternas service m.m.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-08-31
Justering: 1999-09-16
Betänkande 1999/2000:KU3

Motioner om statlig förvaltning (KU3)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om ombudsmannaorganisationen, alkoholfri representation och förvaltningsmyndigheternas service m.m.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-10-13
4

Beslut

Beslut: 1999-10-20

Protokoll med beslut