Statlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 2002/03:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2003

Beslut

Myndigheter skyldiga kommunicera med fax och e-post (KU23)

Myndigheterna blir den 1 juli 2003 skyldiga att se till att medborgarna kan kommunicera med dem med hjälp av telefax och elektronisk post.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-04-15
Justering: 2003-04-28
Betänkande publicerat: 2003-04-30
Trycklov: 2003-04-30
Reservationer 13
Betänkande 2002/03:KU23

Beredningar i utskottet

2003-04-08, 2003-03-25, 2003-03-18, 2003-03-11

Myndigheter skyldiga kommunicera med fax och e-post (KU23)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att myndigheterna ska vara skyldiga att se till att medborgarna kan kommunicera med dem med hjälp av telefax och elektronisk post.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-08
4

Beslut

Beslut: 2003-05-14
22 förslagspunkter, 16 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:62.

2. Bemötandefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K215 och 2002/03:So296 yrkande 3.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260117
m450010
c01804
fp39009
kd29004
v25005
mp14003
-0000
Totalt27818152

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Utvidgad skyldighet att meddela skriftligt beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K269.

Reservation 2 (c, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m450010
c01804
fp39009
kd29004
v02505
mp01403
-0000
Totalt24057052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Dröjsmålstalan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K226, 2002/03:K241 yrkande 36 och 2002/03:K363.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m045010
c01804
fp03909
kd02904
v25005
mp14003
-0000
Totalt166131052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K336.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

6. Tillgänglig information och kommunikation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K334 yrkande 2 och 2002/03:K359.

Reservation 5 (c, fp, mp)

7. Språkhjälp vid myndighetskontakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K299.

8. Öppenhet i förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K274 yrkande 1.

9. Diarier på Internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K241 yrkande 32.

Reservation 6 (c, fp)

10. Myndigheters årsredovisningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K250.

11. Tillsäggning av högre statliga tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K379 yrkande 18.

Reservation 7 (m, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m045010
c18004
fp03909
kd02904
v25005
mp11303
-0000
Totalt171126052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Medborgarskapskrav vid tillsättning av tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf289 yrkande 16.

Reservation 8 (mp)

13. Jämställdhet i förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A242 yrkandena 1 och 21.

14. Regionalt ansvar i förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K332.

Reservation 9 (c)

15. HBT-kompetens inom offentlig sektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K310 yrkande 4.

Reservation 10 (c, fp, v, mp)

16. Tillgång till samhällsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K427.

17. Saklig och allsidig information om demokrati, EU m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K383 yrkandena 3 och 14.

18. Opinionsbildande myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K242.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m044011
c01804
fp03909
kd02904
v25005
mp14003
-0000
Totalt166130053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Myndigheters sponsring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K239 yrkandena 1 och 2.

20. Alkoholfri representation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K240.

Reservation 12 (mp)

21. Vegetarisk och vegansk mat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K252, 2002/03:K307 yrkande 2, 2002/03:K330 och 2002/03:K349.

Reservation 13 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m450010
c17005
fp37209
kd29004
v24105
mp01403
-0000
Totalt27917053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Skydd av personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K351.