Statlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 2003/04:KU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2004

Beslut

Större öppenhet när högre statliga tjänster tillsätts (KU11)

Regeringens utnämningsmakt ska ses över. Riksdagen vill öka öppenheten i samband med tillsättningen av högre statliga tjänster. Regeringen ska utreda frågan och komma tillbaka till riksdagen med ett förslag om ökad öppenhet i samband med tillsättningarna. Riksdagen sade ja till en reservation från fem partier (m, fp, kd, c och mp).

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 5 under punkt 5 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-03-09
Justering: 2004-03-16
Betänkande publicerat: 2004-03-17
Trycklov: 2004-03-17
Reservationer 9
Betänkande 2003/04:KU11

Alla beredningar i utskottet

2004-03-09, 2004-03-02, 2004-02-17

Fem partier vill ha större öppenhet när högre statliga tjänster tillsätts (KU11)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ska avslå de motioner från allmänna motionstiden som bland annat handlar om tillsättningen av högre statliga tjänster, myndigheternas service och IT i förvaltningen. Fem partier (m, fp, kd, c och mp) vill att regeringens utnämningsmakt ska ses över. De vill öka öppenheten i samband med tillsättningen av högre statliga tjänster. Partierna vill att regeringen utreder frågan och kommer tillbaka till riksdagen med ett förslag om ökad öppenhet kring tillsättningarna. Kandidater till högre statliga tjänster skulle kunna frågas ut offentligt av ett riksdagsutskott. Ett annat förslag från de borgerliga partierna och Miljöpartiet är att inrätta en förslagsnämnd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-25
4

Beslut

Beslut: 2004-03-25
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Dröjsmål hos myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K216, 2003/04:K246, 2003/04:K385 yrkande 4, 2003/04:N329 yrkande 19, 2003/04:N346 yrkande 14 och 2003/04:N412 yrkande 16.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m039016
c01408
fp035013
kd02508
v200010
mp10007
-0000
Totalt144113092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Bemötandefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So497 yrkande 1.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K351 och 2003/04:K385 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

4. IT i förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K307, 2003/04:T474 yrkandena 7, 8 och 10-12 och 2003/04:N248 yrkande 15.

Reservation 4 (m)

5. Tillsättning av högre statliga tjänster

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K271 yrkande 19, 2003/04:K289 yrkande 5 och 2003/04:K385 yrkande 3.

Reservation 5 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m039016
c01408
fp035013
kd02508
v200010
mp01007
-0000
Totalt1221230104

Beslut: Kammaren biföll reservation 5

6. Opinionsbildande myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K248 och 2003/04:K433.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

7. Öppenhet i förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K319 yrkandena 1 och 3.

Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130130
m390016
c14008
fp350013
kd25008
v020010
mp01007
-0000
Totalt22630192

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. HBT-kompetens inom offentlig sektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K390 yrkande 5, 2003/04:K402 yrkande 5 och 2003/04:K418 yrkande 24.

Reservation 8 (c, fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c, fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m390016
c01408
fp034014
kd25008
v020010
mp01007
-0000
Totalt17778094

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Kunskap om sexhandeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub387 yrkande 2.

10. Alkoholfri representation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So645 yrkande 9.

Reservation 9 (mp)

11. Porrfri miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K362 yrkandena 2 och 3.

12. Användandet av statsflygplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K202.