Statlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om statlig förvaltning (KU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om statlig förvaltning. Skälet är bland annat tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar om myndigheterna och medborgarna, utnämning av styrelseledamöter, antalet myndigheter, regional myndighetsstruktur, opinionsbildande myndigheter, dröjsmål hos myndigheter, ansvar för offentliga tjänstemän, ansvarsnämnd inom JO, integritetsrevision, samverkan, samkörning av register, lagtolkning, spam, cookies och temporära Internetfiler, korruption och andra brott samt mångkulturell förvaltning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-02-24
Justering: 2009-03-10
Betänkande publicerat: 2009-03-17
Trycklov: 2009-03-17
Betänkande 2008/09:KU13

Alla beredningar i utskottet

2009-02-24

Nej till motioner om statlig förvaltning (KU13)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om statlig förvaltning. Skälet är bland annat tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar om myndigheterna och medborgarna, utnämning av styrelseledamöter, antalet myndigheter, regional myndighetsstruktur, opinionsbildande myndigheter, dröjsmål hos myndigheter, ansvar för offentliga tjänstemän, ansvarsnämnd inom JO, integritetsrevision, samverkan, samkörning av register, lagtolkning, spam, cookies och temporära Internetfiler, korruption och andra brott samt mångkulturell förvaltning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-25
4

Beslut

Beslut: 2009-03-26
16 förslagspunkter, 16 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Myndigheterna och medborgarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K223 yrkandena 1-3, 2007/08:K260, 2007/08:K335 i denna del, 2008/09:K250, 2008/09:K293, 2008/09:K359, 2008/09:K373 och 2008/09:K395.

2. Utnämning av styrelseledamöter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K358.

3. Antalet myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K231 yrkande 1, 2007/08:K287, 2007/08:K328 och 2007/08:K335 i denna del.

4. Regional myndighetsstruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K276 yrkande 4, 2008/09:K284 och 2008/09:K348 yrkandena 1 och 2.

5. Opinionsbildande myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K231 yrkande 2 och 2008/09:K310.

6. Dröjsmål hos myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K273.

7. Ansvar för offentliga tjänstemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K223 yrkande 4 och 2008/09:K311.

8. Ansvarsnämnd inom JO

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K223 yrkande 5.

9. Integritetsrevision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K343 yrkande 2.

10. Samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K329 i denna del, 2007/08:K335 i denna del, 2007/08:K337, 2008/09:K340 och 2008/09:K344.

11. Samkörning av register

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K247 och 2007/08:K329 i denna del.

12. Lagtolkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K251.

13. Spam, cookies och temporära Internetfiler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K246 och 2008/09:K313.

14. Korruption och andra brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K335 i denna del, 2007/08:K357 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:K417.

15. Mångkulturell förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K335 i denna del.

16. Motionsförslag behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.