Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002

Kulturutskottets betänkande 1993/94:KrU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-10
Justering: 1994-05-25
Betänkande 1993/94:KrU35

Alla beredningar i utskottet

1994-05-10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-03
4

Beslut

Beslut: 1994-06-03