Statliga arbetsgivarfrågor

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1992/93:AU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-23
Justering: 1993-03-09
Betänkande 1992/93:AU10

Alla beredningar i utskottet

1993-02-23

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-03-24

Protokoll med beslut