Statliga fastighetsfrågor

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2005

Beslut

Motioner om statliga fastighetsfrågor (FiU17)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om statliga fastighetsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Ändamålsfastighetskommittén lämnade sitt betänkande Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader (SOU 2004:28) till regeringen i april 2004. Regeringen arbetar just nu med dessa frågor och räknar med att lämna förslag till riksdagen under hösten 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-02-03
Justering: 2005-02-15
Betänkande publicerat: 2005-03-01
Trycklov: 2005-03-01
Reservationer 1
Betänkande 2004/05:FIU17

Motioner om statliga fastighetsfrågor (FiU17)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om statliga fastighetsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Ändamålsfastighetskommittén lämnade sitt betänkande Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader (SOU 2004:28) till regeringen i april 2004. Regeringen arbetar just nu med dessa frågor och räknar med att lämna förslag till riksdagen under hösten 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-09
4

Beslut

Beslut: 2005-03-09
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändrade ägardirektiv till Akademiska Hus AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Fi222 av Owe Hellberg (v).

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m47008
c17005
fp43005
kd28005
v02405
mp13013
-0100
Totalt27625147

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Försäljning av statlig mark i skärgårdsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi262 och 2004/05:N409 yrkande 10.

3. Hyressättning i statliga ändamålsfastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr361 yrkande 3 och 2004/05:Kr362 yrkande 13.

4. Högskolornas fastighetsägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub473 yrkande 38.