Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2007/08:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2007

Beslut

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Riksdagen avslutade ärendet och sade nej till motioner om synen på statligt ägande av företag och försäljningar av statliga bolag.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Motionerna avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-23
Justering: 2007-11-13
Betänkande publicerat: 2007-11-19
Trycklov: 2007-11-19
Reservationer 6
Betänkande 2007/08:NU4

Alla beredningar i utskottet

2007-10-23

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet och säger nej till motioner om synen på statligt ägande av företag och försäljningar av statliga bolag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-11-28
4

Beslut

Beslut: 2007-11-28
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 november 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse, synen på statligt ägande och försäljningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K1 yrkande 1, 2007/08:Fi276 yrkande 8, 2007/08:Ju435 yrkande 19, 2007/08:So242 yrkande 10, 2007/08:N1 yrkandena 1 och 4 samt 2007/08:N212 och lägger skrivelse 2006/07:120 till handlingarna.

Reservation 1 (s, v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m88009
c22007
fp20008
kd18006
v01804
mp00145
Totalt1481271460

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Statens ägarutövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T329 yrkande 3, 2007/08:MJ234 yrkande 5, 2007/08:N1 yrkande 5 och 2007/08:N287 yrkandena 2-7, 11, 12 och 14.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

3. Ersättning till ledande befattningshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N1 yrkande 3 och 2007/08:N287 yrkande 13.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m88009
c23006
fp20008
kd18006
v01804
mp01405
Totalt149141059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag