Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2017

Beslut

Två skrivelser om statligt företagsägande har behandlats (NU4)

Riksdagen har behandlat två skrivelser från regeringen.

  • En redogörelse över hur det föregående verksamhetsåret såg ut för företag som ägs av staten.
  • En skrivelse om Riksrevisionens rapport om de bolag staten äger.

I skrivelsen om de statligt ägda företagens verksamhetsår redogör regeringen för utvecklingen i bolagen. Regeringen konstaterar bland annat att det är viktigt att kontinuerligt se över vilka bolag staten äger och varför staten äger dem. Det är något som även Riksrevisionen kommer fram till i sin granskning av hur regeringen arbetar med att förvalta de statligt ägda bolagen.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat att regeringen intensifierar arbetet med att implementera organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer. De handlar om att utvärdera och informera om vad syftet är med att äga varje enskilt bolag som staten äger.

Regeringen håller med om att det är viktigt med kontinuerlig utvärdering, men menar också att de i princip redan följer riktlinjerna. Riksdagen la skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner från allmänna motionstiden 2017/18 som rör statliga företag.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner, 2 skrivelser

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-26
Justering: 2017-11-16
Trycklov: 2017-11-17
Reservationer 13
Betänkande 2017/18:NU4

Två skrivelser om statligt företagsägande har behandlats (NU4)

Näringsutskottet har behandlat två skrivelser från regeringen.

  • En redogörelse över hur det föregående verksamhetsåret såg ut för företag som ägs av staten.
  • En skrivelse om Riksrevisionens rapport om de bolag staten äger.

I skrivelsen om de statligt ägda företagens verksamhetsår redogör regeringen för utvecklingen i bolagen. Regeringen konstaterar bland annat att det är viktigt att kontinuerligt se över vilka bolag staten äger och varför staten äger dem. Det är något som även Riksrevisionen kommer fram till i sin granskning av hur regeringen arbetar med att förvalta de statligt ägda bolagen.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat att regeringen intensifierar arbetet med att implementera organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer. De handlar om att utvärdera och informera om vad syftet är med att äga varje enskilt bolag som staten äger.

Regeringen håller med om att det är viktigt med kontinuerlig utvärdering, men menar också att de i princip redan följer riktlinjerna. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017/18 som rör statliga företag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-22
Debatt i kammaren: 2017-11-23
4

Beslut

Beslut: 2017-11-23
12 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen med 2017 års redogörelse för företag med statligt ägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:140 till handlingarna.

2. Skrivelsen om statens bolagsinnehav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:184 till handlingarna.

3. Förvaltningen av de statligt ägda företagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:928 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 24-26, 28, 29 och 31 samt

2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 69 0 14
SD 0 0 35 11
MP 21 0 0 4
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 1 3
Totalt 134 115 36 64


4. Jämställdhet och statliga företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:928 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:1796 av Eva-Lena Jansson (S) och

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 3 (M, C, L, KD)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 2 19
M 0 69 0 14
SD 0 0 35 11
MP 21 0 0 4
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 1 3
Totalt 132 115 38 64


5. Övrigt om uppdrag och mål för de statligt ägda företagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1005 av Lars Beckman (M),

2017/18:1456 av Maria Strömkvist m.fl. (S),

2017/18:1872 av Lennart Axelsson m.fl. (S),

2017/18:2208 av Hans Hoff (S),

2017/18:2704 av Jenny Petersson (M) yrkande 2,

2017/18:3488 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) och

2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 5 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 69 0 0 14
SD 35 0 0 11
MP 21 0 0 4
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 3
Totalt 268 17 0 64


6. SJ AB:s avkastningskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:926 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 i denna del och

2017/18:2785 av Stina Bergström och Niclas Malmberg (båda MP) yrkande 2.

Reservation 6 (SD, V)

7. Genomförande av ett förändrat avkastningskrav för SJ AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 i denna del.

Reservation 7 (V)

8. LKAB:s uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:922 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 8 (SD)

9. Förvaltningen av Sveaskog AB m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:914 av Runar Filper m.fl. (SD),

2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 8 och

2017/18:2096 av Dennis Dioukarev (SD).

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

10. Saminvest AB:s verksamhetsinriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 69 0 0 14
SD 35 0 0 11
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 3
Totalt 271 14 0 64


11. Vattenfall AB:s uppdrag och mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:918 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1515 av Lars Beckman (M),

2017/18:1795 av Isak From (S) och

2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 69 0 0 14
SD 0 0 35 11
MP 20 0 1 4
C 17 0 0 5
V 1 18 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 1 3
Totalt 230 18 37 64


12. Statens ägande av vissa företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1191 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:1239 av Sotiris Delis och Thomas Finnborg (båda M),

2017/18:1535 av Lars Beckman (M),

2017/18:1777 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:2296 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2-5,

2017/18:3242 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3263 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M),

2017/18:3279 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3284 av Erik Bengtzboe (M) och

2017/18:3307 av Erik Bengtzboe (M).