Statsbudget för 2008

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2007

Beslut

Sammanställning av statsbudgeten för 2008 (FiU10)

Riksdagen överlämnar till regeringen en sammanställning av riksdagens beslut om statsbudgeten för år 2008.

Utskottets förslag till beslut: Sammanställning av riksdagens beslut om inkomster och utgifter på statsbudgeten för 2008.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-12-19
Justering: 2007-12-19
Betänkande publicerat: 2007-12-19
Trycklov: 2007-12-19
Betänkande 2007/08:FiU10

Sammanställning av statsbudgeten för 2008 (FiU10)

Finansutskottet föreslår att riksdagen överlämnar till regeringen en sammanställning av riksdagens beslut om statsbudgeten för år 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-20
4

Beslut

Beslut: 2007-12-20
1 förslagspunkt

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statsbudget för 2008

Utskottets förslag: