Statsbudgeten för budgetåret 1993/94 (Jordbruksdepartementet)

JoUs betänkande 1992/93:JoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-02-23
Justering: 1993-03-16
Betänkande 1992/93:JoU13

Alla beredningar i utskottet

1993-02-23, 1993-02-18, 1993-02-16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-03-31
4

Beslut

Beslut: 1993-03-31

Protokoll med beslut