Statsbudgetens inkomster för budgetåret 1994/95

Finansutskottets betänkande 1993/94:FiU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-06-09
Justering: 1994-06-10
Betänkande 1993/94:FiU27

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-06-11

Protokoll med beslut