Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2009

Utbildningsutskottets bet 2009/10:UbU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2010

Beslut

Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet (UbU19)

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds har överlämnat sin verksamhetsberättelse för 2009 till riksdagen. Dessutom har Riksrevisionens styrelse lämnat en redogörelse för granskningen av fondens verksamhet under samma år. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelserna läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-08
Justering: 2010-04-08
Betänkande publicerat: 2010-04-12
Trycklov: 2010-04-12
bet 2009/10:UbU19

Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet (UbU19)

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds har överlämnat sin verksamhetsberättelse för 2009 till riksdagen. Dessutom har Riksrevisionens styrelse lämnat en redogörelse för granskningen av fondens verksamhet under samma år.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-24
4

Beslut

Beslut: 2010-05-26
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2009

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelserna 2009/10:RRS25 och 2009/10:RJ1 till handlingarna.