Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2012

Utbildningsutskottets bet 2012/13:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2013

Beslut

Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2012 (UbU11)

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har lämnat sin verksamhetsberättelse för 2012 till riksdagen. Riksrevisionen har granskat stiftelsens årsredovisning för samma år och lämnat sin redogörelse till riksdagen. Riksdagen lade redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen lägger redogörelserna till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-26
Justering: 2013-04-23
Betänkande publicerat: 2013-04-24
Trycklov: 2013-04-24
bet 2012/13:UbU11

Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2012 (UbU11)

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har lämnat sin verksamhetsberättelse för 2012 till riksdagen. Riksrevisionen har granskat stiftelsens årsredovisning för samma år och lämnat sin redogörelse till riksdagen. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-15
4

Beslut

Beslut: 2013-05-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelserna 2012/13:RR3 och 2012/13:RJ1 till handlingarna.