Stöd för konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning i bostadshus

Näringsutskottets bet 2005/06:NU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2005

Beslut

Stöd till bostadsägare som byter till förnybar energikälla (NU8)

Den bostadsägare som byter ut sin oljepanna mot en förnybar energikälla kommer att få ett så kallat konverteringsstöd. Det samma gäller för den som byter från direktverkande elvärme till en förnybar energikälla. Riksdagen har godkänt regeringens konverteringsförslag. Stödet ska ges för konvertering till fjärrvärme eller individuell uppvärmning från biobränslen, värmepump eller solvärme. Stödet riktar sig till ägare av småhus, flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler. Stödet till bostadsägare gäller för åtgärder som genomförs från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2010. Bostadsägaren kommer att få pengarna tillbaka på skatten. Stödet kommer att vara högst 30 procent av konverteringskostnaderna upp till ett visst takbelopp per bostad. Regeringen kommer i en förordning att meddela mer exakta belopp för konverteringsstödet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2005/06:1 och proposition 2005/06:32. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-12-01
Justering: 2005-12-07
Betänkande publicerat: 2005-12-12
Trycklov: 2005-12-12
Reservationer 3
bet 2005/06:NU8

Alla beredningar i utskottet

2005-12-01, 2005-11-17

Stöd till bostadsägare som byter till förnybar energikälla (NU8)

Den bostadsägare som byter ut sin oljepanna mot en förnybar energikälla kommer att få ett så kallat konverteringsstöd. Det samma gäller för den som byter från direktverkande elvärme till en förnybar energikälla. Det föreslår näringsutskottet att riksdagen ska säga ja till. Stödet ska ges för konvertering till fjärrvärme eller individuell uppvärmning från biobränslen, värmepump eller solvärme. Stödet riktar sig till ägare av småhus, flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler. Stödet till bostadsägare gäller för åtgärder som genomförs från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2010. Bostadsägaren kommer att få pengarna tillbaka på skatten. Stödet kommer att vara högst 30 procent av konverteringskostnaderna upp till ett visst takbelopp per bostad. Regeringen kommer i en förordning att meddela mer exakta belopp för konverteringsstödet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-16
4

Beslut

Beslut: 2005-12-16
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stöd för konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning i bostadshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Konvertering från direktverkande elvärme
Riksdagen godkänner regeringens förslag om ett stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus.

b) Konvertering från oljeuppvärmning
Riksdagen godkänner regeringens förslag om ett stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus.

c) Kreditering på skattekonto
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus, dock med ändrad lydelse enligt utskottets förslag i bilaga 3.

d) Motioner om regeringens förslag

Reservation 1 (m, fp)
Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m045010
c19003
fp03909
kd01248
v21007
mp14003
-2000
Totalt175852465

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Skatteeffekter av energiinvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N12 yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (m, fp, kd)