Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m.

JoUs betänkande 1993/94:JoU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-03-22
Justering: 1994-04-12
Betänkande 1993/94:JoU22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-27
4

Beslut

Beslut: 1994-04-27

Protokoll med beslut