Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående

Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2009

Beslut

Stödet till personer som vårdar närstående tydliggörs (SoU19)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Beslutet innebär ett förtydligande av socialnämndens ansvar att erbjuda stöd för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Socialstyrelsen ska få i uppdrag att utarbeta en vägledning för hur stödet ska tillämpas. Socialutskottet noterar i underlaget till beslutet att det inte handlar om att tvinga närstående eller andra personer att utföra mer vård eller stöd, utan att underlätta för dem som av fri vilja utför sådana insatser. Beslutet börjar gälla den 1 juli 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-02
Justering: 2009-04-23
Betänkande publicerat: 2009-04-28
Trycklov: 2009-04-28
Reservationer 1
Betänkande 2008/09:SoU19

Alla beredningar i utskottet

2009-04-02

Stödet till personer som vårdar närstående tydliggörs (SoU19)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, som är tänkt att börja gälla den 1 juli 2009. Förslaget innebär ett förtydligande av socialnämndens ansvar att erbjuda stöd för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Socialstyrelsen ska få i uppdrag att utarbeta en vägledning för hur stödet ska tillämpas. Utskottet noterar att förslaget inte avser att tvinga närstående eller andra personer att utföra mer vård eller stöd, utan att underlätta för dem som av fri vilja utför sådana insatser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-13
4

Beslut

Beslut: 2009-05-13
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 maj 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:82 och avslår motionerna
2008/09:So16 av Eva Olofsson m.fl. (v, mp) yrkandena 1-7,
2008/09:So214 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd),
2008/09:So435 av Christina Axelsson m.fl. (s) yrkande 2 och
2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 20.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s991030
m780019
c22007
fp22006
kd18006
v01705
mp01306
Totalt23931079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Tillämpning av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:So435 av Christina Axelsson m.fl. (s) yrkande 1.

3. Kunskap och forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:So420 av Billy Gustafsson (s).