Stöd till politiska partier

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-17
Justering: 1994-02-24
Betänkande 1993/94:KU32

Alla beredningar i utskottet

1994-02-17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-16
4

Beslut

Beslut: 1994-03-16

Protokoll med beslut