Stöd till trossamfund m.m.

Kulturutskottets betänkande 1992/93:KrU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-16
Justering: 1993-03-09
Betänkande 1992/93:KrU11

Alla beredningar i utskottet

1993-02-16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-03-17
4

Beslut

Beslut: 1993-03-17

Protokoll med beslut