Stöd till trossamfund m.m.

Kulturutskottets betänkande 1993/94:KrU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till reservationen, avslag till utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-08
Justering: 1994-02-17
Betänkande 1993/94:KrU14

Alla beredningar i utskottet

1994-02-08

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-02
4

Beslut

Beslut: 1994-03-16

Protokoll med beslut