Straffet för mord

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 november 2019

Nästa händelse: Trycklov 23 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-10
Justering: 2019-10-22
Trycklov: 2019-10-23
bet 2019/20:JuU4

Alla beredningar i utskottet

2019-10-10, 2019-10-03, 2019-09-26
3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-12
Debatt i kammaren: 2019-11-13
4

Beslut

Beslut: 2019-11-13