Straffrättsliga frågor – förenklad beredning

Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2008

Beslut

Nej till motioner om straffrätt (JuU12)

Riksdagen sade nej till ett antal motioner om straffrätt från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Övriga motioner om straffrätt kommer senare att behandlas mer ingående.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-01-31
Justering: 2008-02-12
Betänkande publicerat: 2008-02-13
Trycklov: 2008-02-12
Betänkande 2007/08:JuU12

Alla beredningar i utskottet

2008-01-31

Nej till motioner om straffrätt (JuU12)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om straffrätt från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Justitieutskottet kommer senare behandla mer ingående övriga motioner om straffrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-02-20
4

Beslut

Beslut: 2008-02-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Motionsyrkanden om straffrättsliga frågor som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju202, 2007/08:Ju203, 2007/08:Ju212, 2007/08:Ju213, 2007/08:Ju227, 2007/08:Ju230, 2007/08:Ju237 yrkande 1, 2007/08:Ju243, 2007/08:Ju266, 2007/08:Ju274, 2007/08:Ju275, 2007/08:Ju281, 2007/08:Ju290, 2007/08:Ju320, 2007/08:Ju322, 2007/08:Ju341, 2007/08:Ju355 yrkande 1, 2007/08:Ju361, 2007/08:Ju394 yrkande 6, 2007/08:Ju395, 2007/08:Ju403 yrkande 1, 2007/08:Ju409 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Ju410 yrkandena 8 och 10, 2007/08:Ju419 yrkandena 1 och 3, 2007/08:Ju433 yrkande 5, 2007/08:Ju435 yrkande 9, 2007/08:U304 yrkande 18, 2007/08:So294 yrkandena 10, 27 och 29, 2007/08:So295 yrkandena 13-15, 2007/08:So335 yrkandena 9-11, 2007/08:So486 yrkande 2 och 2007/08:Ub498 yrkande 19.