Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 1998/99:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 1999

Beslut

Motioner om straffrättsliga frågor (JuU22)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om straffrättsliga frågor. Motionerna gäller bl.a. olaga diskriminering, otillåten utlämning av videogram, psykiskt störda lagöverträdare och påföljdsfrågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-04-13
Justering: 1999-04-27
Betänkande 1998/99:JuU22

Motioner om straffrättsliga frågor (JuU22)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om straffrättsliga frågor. Motionerna gäller bl.a. olaga diskriminering, otillåten utlämning av videogram, psykiskt störda lagöverträdare och påföljdsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-05-05
4

Beslut

Beslut: 1999-05-05

Protokoll med beslut