Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2001/02:JUU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2002

Beslut

Motioner om brott och straff (JuU10)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om brott och påföljderna för brott. Motionerna behandlar bl.a. människohandel, vålds- och sexualbrott mot barn, högmålsbrott, djurplågeri, livstidsstraffet, domstolarnas straffmätning och straffansvar för fordonsägare respektive juridiska personer.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

66 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-01-29
Justering: 2002-02-14
Trycklov: 2002-02-25
Reservationer 14
Betänkande 2001/02:JUU10

Motioner om brott och straff (JuU10)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om brott och påföljderna för brott. Motionerna behandlar bl.a. människohandel, vålds- och sexualbrott mot barn, högmålsbrott, djurplågeri, livstidsstraffet, domstolarnas straffmätning och straffansvar för fordonsägare respektive juridiska personer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-03-07
4

Beslut

Beslut: 2002-03-07
22 förslagspunkter, 14 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju731, 2000/01:K398 yrkande 19, 2000/01:A812 yrkande 18, 2001/02:Ju225, 2001/02:Ju236 yrkandena 1 3 och 5, 2001/02:Ju262, 2001/02:Ju267 yrkandena 2 4, 2001/02: Ju299, 2001/02:Ju386, 2001/02:Ju401, 2001/02:Ju437, 2001/02:Ju441, 2001/02:K426 yrkande 20, 2001/02:Fi219 yrkande 1, 2001/02:U301 yrkande 42, 2001/02:U349 yrkandena 5 och 6, 2001/02:A211 yrkande 34 och 2001/02:A229 yrkande 37.

2. Försäljning av sexuella tjänster, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju291, 2001/02:Ju452 yrkande 1 och 2001/02:U349 yrkande 8.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m690012
c15102
fp14002
kd13614
v36007
mp16000
-2000
Totalt27037141

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju387.

4. Vålds- och sexualbrott mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju915, 2001/02:Ju269, 2001/02: Ju360 yrkandena 1, 2 och 4 samt 2001/02:Ju433.

5. Olaga diskriminering, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju283 och 2001/02:Ju378.

6. Högmålsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju375, 2001/02:Ju402, 2001/02: Ju412 och 2001/02:Ju427.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160114
m700011
c15003
fp13102
kd37104
v03607
mp01600
-2000
Totalt25354141

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Klotter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju223, 2001/02:Ju264, 2001/02: Ju277, 2001/02:Ju280, 2001/02:Ju320 och 2001/02:Ju363.

8. Underlåtenhet att bistå nödställd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju274.

9. Rattfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju241, 2001/02:Ju296 yrkande 2 och 2001/02:Ju415.

10. Olovlig körning, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju229, 2001/02:Ju309, 2001/02: Ju316 och 2001/02:Ju383.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m070011
c01602
fp01402
kd03705
v35017
mp16000
-0200
Totalt169139140

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Förbud att delta i militära aktioner utomlands, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju398.

12. Djurplågeri, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju374, 2001/02:Ju446 och 2001/02:MJ218 yrkande 2.

Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m700011
c16002
fp14002
kd38004
v36007
mp0000
-1100
Totalt29317039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Livstidsstraffet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju231, 2001/02:Ju340 yrkande 10, 2001/02:Ju424 yrkande 15 och 2001/02:Ju450 yrkande 27.

Reservation 5 (fp, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170113
m700011
c15102
fp01402
kd13524
v03607
mp01600
-1100
Totalt204103339

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Återfall i brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju237 yrkande 37, 2001/02:Ju266 yrkande 9, 2001/02:Ju449 yrkande 3 och 2001/02:Ju450 yrkande 26.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (c, fp)

15. Villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju340 yrkande 6 och 2001/02: Ju449 yrkande 5.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (v)

16. Ett reformerat straffsystem

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju266 yrkandena 3 och 7, 2001/02:Ju449 yrkandena 1, 2, 4 och 10 12 samt 2001/02:A228 yrkande 12.

Reservation 10 (m)

17. Straffmätningen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju246 yrkande 2 och 2001/02: A317 yrkande 22.

Reservation 11 (v)

18. Det straffrättsliga samarbetet inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju237 yrkande 30 och 2001/02:Ju390 yrkande 4.

Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (c)

19. Juridiska personers straffansvar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A315 yrkande 1.

Reservation 14 (v)

20. Fordonsägares straffansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju228 och 2001/02:Ju379.

21. Frågor rörande vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju260 och 2001/02:Ju298.

22. Språket i brottsbalken, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju432 och 2001/02:Ju450 yrkande 30.