Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2001/02:JUU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2002

Beslut

Motioner om brott och straff (JuU10)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om brott och påföljderna för brott. Motionerna behandlar bl.a. människohandel, vålds- och sexualbrott mot barn, högmålsbrott, djurplågeri, livstidsstraffet, domstolarnas straffmätning och straffansvar för fordonsägare respektive juridiska personer.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om brott och straff (JuU10)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om brott och påföljderna för brott. Motionerna behandlar bl.a. människohandel, vålds- och sexualbrott mot barn, högmålsbrott, djurplågeri, livstidsstraffet, domstolarnas straffmätning och straffansvar för fordonsägare respektive juridiska personer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.