Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets bet 2005/06:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2006

Beslut

Motioner om straffrätt (JuU22)

Riksdagen sade ja till följande förslag från de borgerliga partierna och Miljöpartiet om straffrätt. Kravet på att en gärningsman ska ha använt så kallade otillbörliga medel för att kunna dömas för människohandel om offret varit över 18 år bör slopas. Straffansvaret för barnpornografibrott bör utvidgas till att omfatta exploatering av alla personer under 18 år. Syftet är att stärka skyddet även för de barn som ser äldre ut än 18 år. Samtidigt bör preskriptionstiden för barnpornografibrott förlängas så att den börjar löpa först när barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Riksdagen uppmanade regeringen att återkomma med lagförslag i dessa frågor. Riksdagen sade också ja till en reservation från de borgerliga och Miljöpartiet som innebär att regeringen ska utreda vilka konsekvenser sexköpslagen fått. Riksdagen sade nej till övriga motioner om straffrätt, som lämnades in främst under den allmänna motionstiden 2004 och 2005, med hänvisning till bland annat att gällande regelverk är ändamålsenligt samt till pågående utrednings- och beredningsarbete.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 11 under punkt 13, reservation 16 under punkt 18, reservation 31 under punkt 35, reservation 33 under punkt 37 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

144 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-07
Justering: 2006-03-23
Betänkande publicerat: 2006-03-27
Trycklov: 2006-03-27
Reservationer 56
bet 2005/06:JuU22

Motioner om straffrätt (JuU22)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag som rör straffrätt. Motionerna lämnades främst in under den allmänna motionstiden 2004 och 2005 och handlar bland annat om brott, påföljder för brott och preskription. Utskottet hänvisar bland annat till att gällande regelverk är ändamålsenligt samt till pågående utrednings- och beredningsarbete. M, fp, kd, c och mp har lämnat in gemensamma reservationer som innehåller bland annat följande förslag. Kravet på att en gärningsman ska ha använt så kallade otillbörliga medel för att kunna dömas för människohandel om offret varit över 18 år bör slopas. Straffansvaret för barnpornografibrott bör utvidgas till att omfatta exploatering av alla personer under 18 år. Syftet är att stärka skyddet även för de barn som ser äldre ut än 18 år. Samtidigt bör preskriptionstiden för barnpornografibrott förlängas så att den börjar löpa först när barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag i dessa frågor, föreslår partierna. De vill dessutom att regeringen utreder vilka konsekvenser sexköpslagen fått. De borgerliga och mp är i minoritet i utskottet men har majoritet vid omröstningen i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-05
4

Beslut

Beslut: 2006-04-05
62 förslagspunkter, 54 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökad rättstrygghet för homosexuella m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju435 yrkandena 1-3 och 5, 2004/05:Ju448 yrkandena 1-3 och 5, 2004/05:U257 yrkandena 11-13, 2005/06:Ju526 och 2005/06:L375 yrkandena 15-18.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m440011
c19003
fp40026
kd27006
v02305
mp01601
-0101
Totalt25240255

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Förolämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk496 yrkande 15, 2005/06:Ju333 yrkande 6 och 2005/06:L375 yrkande 14.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (v)

3. Hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju373 yrkande 1.

4. Hedersmotiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju293 yrkande 5 och 2005/06:Ju380 yrkande 30.

Reservation 4 (c, fp, kd)

5. Systematisk nedbrytning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju373 yrkande 2.

6. Tvångsgifte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju377, 2005/06:Ju318, 2005/06:Ju380 yrkande 29 och 2005/06:So429 yrkande 6.

Reservation 5 (m, fp, kd)

7. Förbud mot deltagande i rasistiska och kriminella organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju484 yrkande 2 och 2005/06:Ju564 yrkande 16.

Reservation 6 (kd)

8. Hatbrott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr337 yrkande 4 och 2005/06:A258 yrkande 5.

Reservation 7 (mp)

9. Misshandel av foster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju354.

10. Otillbörlig påverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju242 och 2005/06:So433 yrkande 4.

Reservation 8 (c, fp, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c, fp, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m450010
c01903
fp04206
kd27006
v23005
mp11501
-0101
Totalt22077052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Stalkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju381 yrkande 3, 2005/06:Ju462, 2005/06:Ju496 yrkande 4 och 2005/06:Ju543 yrkande 6.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

12. Smygfilmning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju501 och 2005/06:Ju532 yrkande 16.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

13. Otillbörliga medel vid människohandelsbrott

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju351 yrkande 1 i denna del, 2004/05:U306 yrkande 3 i denna del, 2005/06:Ju306 yrkande 15, 2005/06:Ju383 yrkande 4, 2005/06:Ju532 yrkande 10 och 2005/06:U382 yrkande 18.

Reservation 11 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m045010
c01903
fp04107
kd02706
v23005
mp11501
-0101
Totalt146148055

Beslut: Kammaren biföll reservation 11

14. Uppsåt vid människohandelsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju244.

Reservation 12 (m, c)

15. Samtycke vid människohandelsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju351 yrkande 1 i denna del och 2005/06:U340 yrkande 8.

Reservation 13 (mp)

16. Skärpt straffskala för människohandelsbrott, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U306 yrkande 3 i denna del, 2005/06:Ju306 yrkandena 14 och 18, 2005/06:Ju482 yrkande 4 och 2005/06:A370 yrkande 30.

Reservation 14 (kd)

17. Särreglering av människohandel med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju532 yrkande 11.

Reservation 15 (c)

18. Översyn av sexköpslagen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju334 yrkande 1 och 2005/06:A311 yrkande 6.

Reservation 16 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m045010
c01903
fp04206
kd02706
v23005
mp01601
-0101
Totalt145150054

Beslut: Kammaren biföll reservation 16

19. Skärpt straff för köp av sexuella tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju298 yrkande 2, 2005/06:Ju383 yrkande 1 och 2005/06:Ju531 yrkande 1.

Reservation 17 (c, fp)

20. Övriga åtgärder mot prostitution och människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A352 yrkande 26, 2005/06:Ju394 yrkandena 1-6, 2005/06:Ju415 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:A311 yrkande 7.

Reservation 18 (mp)

21. Harmonisering av lagstiftningen inom EU mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju485 yrkande 10 och 2005/06:Ju383 yrkande 13.

Reservation 19 (m, fp)

22. Förbud mot sexköp inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju306 yrkande 13.

Reservation 20 (kd)

23. Bristande samtycke grund för våldtäkt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju306 yrkande 10, 2005/06:Ju369 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ju392 yrkande 1, 2005/06:Ju504, 2005/06:Ju532 yrkande 12 och 2005/06:Ju538.

Reservation 21 (m, c, kd)

24. Hjälplöst tillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju306 yrkande 11, 2005/06:Ju388, 2005/06:Ju392 yrkande 2 och 2005/06:Ju490.

Reservation 22 (c, fp, kd)

25. Sexuell handling med tvångsprostituerad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju392 yrkande 3 och 2005/06:Ju532 yrkande 9.

Reservation 23 (c)

26. Gärningsmannaskapet vid våldtäkt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju532 yrkande 13.

Reservation 24 (c)

27. Översyn av sexualbrottslagstiftningen rörande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju392 yrkande 4, 2005/06:Ju421 yrkande 1 och 2005/06:Ju544.

28. Sexuellt umgänge med elev

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju443.

29. Grooming

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju399 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ju425, 2005/06:Ju429 och 2005/06:Ju475 yrkande 5.

Reservation 25 (m, c, fp, kd)

30. Rån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ61, 2004/05:Ju389, 2005/06:Ju208, 2005/06:Ju280, 2005/06:Ju379 yrkande 16 och 2005/06:Ju543 yrkande 7.

Reservation 26 (m, fp)

31. Ekonomiska brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju227 och 2005/06:Ju228.

Reservation 27 (m)

32. Trolöshet mot huvudman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju420 yrkande 3.

Reservation 28 (v)

33. Skadegörelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju412 yrkande 1 och 2005/06:Ju488 yrkande 2.

Reservation 29 (m, c)

34. Översyn av barnpornografilagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju505 yrkandena 1, 2 och 5 samt 2005/06:So699 yrkande 41.

Reservation 30 (mp)

35. Barnpornografibrottets åldersrekvisit

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju223, 2005/06:Ju281, 2005/06:Ju393, 2005/06:Ju397, 2005/06:Ju402 yrkande 5, 2005/06:Ju439 yrkande 2, 2005/06:Ju475 yrkande 2, 2005/06:Ju491, 2005/06:Ju505 yrkande 3, 2005/06:Ju520, 2005/06:Ju532 yrkande 17 och 2005/06:Ju558.

Reservation 31 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m045010
c01903
fp04206
kd02706
v23005
mp11501
-0101
Totalt146149054

Beslut: Kammaren biföll reservation 31

36. Barnpornografi på Internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju439 yrkande 1 och 2005/06:Ju516.

Reservation 32 (kd)

37. Preskriptionstid för barnpornografibrott

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju475 yrkande 3, 2005/06:Ju505 yrkande 4 och 2005/06:Ju518.

Reservation 33 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m045010
c01903
fp04206
kd02706
v23005
mp01601
-0101
Totalt145150054

Beslut: Kammaren biföll reservation 33

38. Skadestånd vid spridning av barnpornografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju475 yrkande 4.

Reservation 34 (m, c, fp, kd)

39. Brottsofferfond avseende barnpornografibrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju475 yrkande 7.

Reservation 35 (m, c, fp, kd)

40. Upplopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju314, 2004/05:Ju352 yrkande 25, 2005/06:Ju367 yrkande 1 och 2005/06:Ju543 yrkande 12.

Reservation 36 (m, c, fp, kd)
Reservation 37 (v, mp)

41. Straffskärpning vid brott som hotar demokratin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju352 yrkande 24 och 2005/06:Ju543 yrkande 12 i denna del.

Reservation 38 (m, fp)

42. Flaggbränning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju209, 2004/05:Ju233, 2005/06:Ju273 och 2005/06:Ju295.

43. Högmålsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju379, 2005/06:Ju513 och 2005/06:Ju541.

44. Hot mot förtroendevalda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju495.

45. Djurplågeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju322 och 2005/06:Ju384 yrkande 5.

Reservation 39 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 39 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m450010
c19003
fp41106
kd27006
v22105
mp01601
-0101
Totalt27819052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

46. Övergrepp i rättssak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju489 yrkande 23.

Reservation 40 (c)

47. Flyktingspionage

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju413 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Sf236 yrkandena 5 och 6.

48. Dopningsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju503.

49. Underlåtenhet att bistå nödställd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju245, 2005/06:Ju438 och 2005/06:Ju448.

Reservation 41 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m421210
c19003
fp42006
kd02706
v23005
mp16001
-1001
Totalt26728252

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

50. Ekologiskt nödvärn och samvetsvägran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju277 yrkandena 1 och 2.

Reservation 42 (mp)

51. Preskription av mord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju358, 2005/06:Ju211, 2005/06:Ju233, 2005/06:Ju279, 2005/06:Ju327, 2005/06:Ju372 yrkande 2, 2005/06:Ju404 yrkande 1, 2005/06:Ju522 och 2005/06:Ju535 yrkande 1.

Reservation 43 (m, c, fp, kd)

52. Preskription av grova brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju245, 2004/05:Ju412 yrkande 7, 2004/05:Ju458, 2004/05:Ju462 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ju317, 2005/06:Ju339, 2005/06:Ju404 yrkande 2, 2005/06:Ju460 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ju480 yrkande 14 och 2005/06:Ju543 yrkande 4.

Reservation 44 (fp, kd)

53. Preskriptionstid för sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju372 yrkande 1 och 2005/06:Ju483 yrkande 6.

Reservation 45 (kd)

54. Preskriptionstid för arbetsmiljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju548 yrkande 1.

55. Preskriptionstid för olovlig skogsavverkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ508 yrkande 26.

Reservation 46 (fp, kd)

56. Ett reformerat straffsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju259, 2004/05:Ju330 yrkande 1, 2004/05:Ju352 yrkandena 7 och 12-14, 2004/05:Ju369, 2004/05:Ju398, 2004/05:Ju412 yrkande 11, 2004/05:Ju424 yrkande 2, 2004/05:Ju442 yrkande 3, 2004/05:Ju457, 2005/06:Ju333 yrkande 1, 2005/06:Ju384 yrkande 9, 2005/06:Ju410 yrkandena 1 och 7-9, 2005/06:Ju480 yrkande 13, 2005/06:Ju530 yrkandena 1-3, 5-7 och 18, 2005/06:Ju532 yrkandena 23 och 33 samt 2005/06:Ju543 yrkandena 8 och 10.

Reservation 47 (m)
Reservation 48 (fp)
Reservation 49 (c)
Reservation 50 (mp)

57. Samhällstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju466 yrkande 12.

Reservation 51 (kd)

58. Psykiskt störda lagöverträdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju239, 2004/05:Ju298, 2004/05:Ju412 yrkande 3, 2004/05:Ju422, 2004/05:Ju470 yrkandena 1-5, 2004/05:So430 yrkandena 1 och 9, 2005/06:Ju477 yrkandena 2-5, 2005/06:Ju496 yrkandena 5-9, 2005/06:Ju529 yrkande 37, 2005/06:Ju543 yrkande 3, 2005/06:So548 yrkandena 1 och 9 samt 2005/06:So646 yrkande 11.

Reservation 52 (c, fp, kd)
Reservation 53 (m)

59. Nedläggning av förundersökning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So595 yrkande 9.

Reservation 54 (m)

60. Likhet inför lagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju316 yrkande 1, 2005/06:Ju333 yrkande 3 och 2005/06:Sf336 yrkande 50.

Reservation 55 (fp, kd)

61. Juridiska personers straffansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju411, 2005/06:Ju548 yrkande 2 och 2005/06:Ju563.

62. Förverkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju480 yrkande 12.

Reservation 56 (m, c, fp, kd)