Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets bet 2010/11:JuU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 februari 2011

Beslut

Nej till motioner om straffrättsliga frågor (JuU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om straffrättsliga frågor. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om brott, straffmätning och påföljder.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

70 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-12-14
Justering: 2011-01-18
Betänkande publicerat: 2011-01-19
Trycklov: 2011-01-19
Reservationer 32
bet 2010/11:JuU8

Nej till motioner om straffrättsliga frågor (JuU8)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om straffrättsliga frågor. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om brott, straffmätning och påföljder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-02-02
4

Beslut

Beslut: 2011-02-02
58 förslagspunkter, 42 acklamationer, 16 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 februari 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hets mot folkgrupp m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju222 yrkande 1, 2010/11:Ju400 yrkandena 7 och 11, 2010/11:Ju401 yrkande 3 och 2010/11:So493 yrkande 5.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP02104
FP21003
C20003
SD19001
V01603
KD15004
Totalt168130051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Olaga diskriminering bör omfatta könsidentitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju401 yrkande 5.

Reservation 2 (V)

3. Straffskärpning vid kränkning på grund av könsidentitet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju222 yrkande 2, 2010/11:Ju358, 2010/11:Ju400 yrkande 8, 2010/11:Ju401 yrkande 7, 2010/11:Ju412 yrkande 4 och 2010/11:So493 yrkande 5 i denna del.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP02104
FP21003
C20003
SD19001
V01603
KD15004
Totalt168130051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Förolämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju222 yrkande 3, 2010/11:Ju270 yrkande 3, 2010/11:Ju400 yrkande 9 och 2010/11:Ju401 yrkande 4.

Reservation 4 (MP, V)

5. Barnäktenskap m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju312, 2010/11:Ju384 yrkandena 1 och 2, 2010/11:Ju403 yrkande 12, 2010/11:Ju417 och 2010/11:Ju428.

Reservation 5 (S, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S192019
M930014
MP21004
FP21003
C20003
SD01901
V01603
KD15004
Totalt171127051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Kriminalisera skenäktenskap som ingåtts i vinstsyfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju355 yrkande 2.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP21004
FP21003
C20003
SD01901
V16003
KD14005
Totalt27819052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Grov fridskränkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju334 yrkande 1.

8. Olaga hot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju344 yrkande 2 i denna del.

9. Olaga intrång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju380.

Reservation 7 (SD)

10. Synnerligen grov våldtäkt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju238 yrkande 3, 2010/11:Ju248 och 2010/11:Ju293 yrkande 10.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP21004
FP21003
C20003
SD01901
V14203
KD15004
Totalt184114051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Översyn av rättspraxis beträffande våldtäkt mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju409 yrkande 4.

Reservation 10 (V)

12. Grov oaktsam våldtäkt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju262 och 2010/11:Ju418 yrkande 1.

13. Kontakt med barn i sexuellt syfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju276.

14. Snatteri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju344 yrkande 3 i denna del.

15. Rån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju282.

16. Skadegörelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju214 yrkande 1, 2010/11:Ju302 och 2010/11:Ju324 yrkande 1.

Reservation 11 (SD)

17. Implementera Romstadgan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju269 och 2010/11:Ju405 yrkande 1.

Reservation 12 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP31804
FP21003
C20003
SD19001
V01603
KD14005
Totalt170127052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Folkmord och brott mot mänskligheten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju405 yrkandena 2 och 4-8.

Reservation 13 (V)

19. Tortyrbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju219, 2010/11:Ju405 yrkande 3 och 2010/11:Sf238 yrkande 3.

Reservation 14 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M930014
MP02104
FP21003
C20003
SD19001
V01603
KD15004
Totalt168129052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Övergrepp i rättssak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju263 yrkande 1.

Reservation 15 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP21004
FP21003
C20003
SD01901
V16003
KD14005
Totalt27819052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Förhindrande av räddningsinsats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fö214.

Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M930014
MP21004
FP21003
C20003
SD01901
V16003
KD14005
Totalt27719053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


22. Straffet för rattfylleri m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju371 och 2010/11:T442 yrkande 8.

23. Eftersupning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju212, 2010/11:Ju230 och 2010/11:Ju264.

Reservation 17 (S, SD)

24. Sänkt promillegräns i alla EU-länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:T442 yrkande 6.

25. Skyldighet för rattfylleridömda att delta i konfrontationer med offer för rattfylleribrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:T442 yrkande 9.

Reservation 18 (SD)

26. Förverkande av fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju315, 2010/11:Ju316 och 2010/11:Ju374.

Reservation 19 (S, SD)

27. Direktbetalning av böter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju205.

28. Enhetliga regler på vägarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju325.

Reservation 20 (S)

29. Påföljd för innehav av kat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju395.

Reservation 21 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP21004
FP20004
C20003
SD01901
V16003
KD13006
Totalt27619054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


30. Smugglingsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju226.

31. Skyldighet att bistå den som är nödställd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju360.

32. Mobbning som brottsrubricering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju232.

33. Suicidhets

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Kr279 yrkande 3.

34. Förbud mot att delta i militära operationer utomlands m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju258 yrkandena 1 och 2.

Reservation 22 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP21004
FP21003
C20003
SD01901
V16003
KD15004
Totalt27919051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


35. Översyn av straffskalor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju344 yrkande 1.

36. Livstidsstraff utan möjlighet till benådning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju421.

Reservation 23 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M910016
MP21004
FP21003
C20003
SD01901
V16003
KD15004
Totalt27719053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


37. Strafftiden för livstidsstraff

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju257.

38. Straffskärpningar för brott mot liv och hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju422 yrkande 1.

Reservation 24 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M930014
MP21004
FP20004
C20003
SD01901
V16003
KD15004
Totalt27719053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


39. Höjda minimistraff i stället för höjda maximistraff

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju236.

40. Anknytning till organiserad brottslighet ska beaktas vid straffmätningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju313 yrkande 2.

Reservation 25 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP21004
FP21003
C20003
SD01901
V16003
KD15004
Totalt27919051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


41. Mängdrabatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju240 och 2010/11:Ju424.

Reservation 26 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP21004
FP21003
C20003
SD01901
V16003
KD15004
Totalt27919051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


42. Förlängning av strafftid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju217.

Reservation 27 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M920015
MP21004
FP21003
C20003
SD01901
V16003
KD15004
Totalt27819052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


43. Ersätt böter med ungdomstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju216.

Reservation 28 (SD)

44. Skillnaderna i tillämpning vad gäller ungdomstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju227.

45. Rättvisare böter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju369.

46. Gränsöverskridande åtgärder mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju294.

Reservation 29 (S, V)

47. Skärpt straff för trafficking

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju323 yrkande 1.

48. Koppleri och människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju261 yrkande 1 och 2010/11:Ju365 yrkande 6.

49. Förebyggande av trafficking

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju338.

Reservation 30 (S)

50. Operativa insatser mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju365 yrkande 7.

51. Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju203 yrkande 2, 2010/11:Ju293 yrkande 11 i denna del, 2010/11:Ju323 yrkande 2, 2010/11:Ju365 yrkande 1, 2010/11:Ju386 yrkande 4 och 2010/11:Ju409 yrkande 5.

Reservation 31 (S, V)

52. Jämställ straffet för köp av sexuell tjänst med våldtäkt då det rör sig om en person som fallit offer för människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju365 yrkande 2.

53. Modernisera sexköpslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju244.

54. Dubbel straffbarhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju289 och 2010/11:Ju323 yrkande 3.

55. Avskaffa förbudet mot köp av sexuell tjänst och brottet koppleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju249 yrkandena 1 och 2.

56. Skadestånd vid köp av sexuell tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju293 yrkande 11 i denna del.

Reservation 32 (S, V)

57. Arbetet mot köp av sexuell tjänst inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju365 yrkande 5.

58. Utnyttjande av barn för sexuell posering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju365 yrkandena 3 och 4.