Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet

Försvarsutskottets bet 2012/13:FöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2013

Beslut

Nej till motioner om strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet (FöU3)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 inom områdena strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet. Skälet är att i vissa fall pågår beredning av frågan alternativt vill riksdagen invänta resultaten av fattade beslut. Motionerna som rör strålningsskydd handlar om radonhalterna i bostäder, starka laserpekare, åldersgräns på solarier samt elektromagnetiska fält. Ett par motioner handlar om behovet av förnyad riskanalys av kärnkraften samt kärnkraftverkens säkerhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-01-22
Justering: 2013-01-31
Betänkande publicerat: 2013-02-01
Trycklov: 2013-02-01
Reservationer 3
bet 2012/13:FöU3

Alla beredningar i utskottet

2013-01-22, 2012-11-29

Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet (FöU3)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 inom området strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet. Motionerna som rör strålningsskydd handlar om radonhalterna i bostäder, starka laserpekare, åldersgräns på solarier samt elektromagnetiska fält. Ett par motioner handlar om behovet av förnyad riskanalys av kärnkraften samt kärnkraftverkens säkerhet. Utskottet hänvisar i vissa fall till att det pågår beredning av frågan eller att man bör invänta resultaten av fattade beslut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-02-20
4

Beslut

Beslut: 2013-02-21
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 februari 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Radonhalten i inomhusluft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Fö251 av Erik A Eriksson och Helena Lindahl (båda C).

2. Grön laser och laserpekare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fö221 av Stefan Caplan (M),
2012/13:Fö230 av Gunilla Nordgren (M) och
2012/13:Fö257 av Edward Riedl (M).

3. Åldersgräns på solarier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fö202 av Hillevi Larsson (S) och
2012/13:Fö205 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda S).

4. Elektromagnetiska fält och elöverkänslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö207 av Bodil Ceballos m.fl. (MP),
2011/12:Fö213 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 1, 2 och 5-8,
2011/12:Fö215 av Helene Petersson i Stockaryd och Kerstin Engle (båda S),
2011/12:Fö223 av Kerstin Engle m.fl. (S),
2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C) yrkandena 1 och 3,
2012/13:Fö208 av Roland Utbult (KD),
2012/13:Fö228 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 1, 2 och 5-7,
2012/13:Fö249 av Kerstin Engle m.fl. (S) och
2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius (båda C) yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (MP)

5. Omarbetad riskanalys för kärnkraften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:N338 av Jan Lindholm (MP) yrkande 1.

Reservation 2 (MP)

6. Säkerheten vid kärnkraftverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Fö269 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (båda S).

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M960011
MP02104
FP18006
C18005
SD20000
V01603
KD15004
PP0000
-0000
Totalt167130052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag