Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m.

Försvarsutskottets bet 2013/14:FöU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 januari 2014

Beslut

Nej till motioner om strålskydd och kärnkraftssäkerhet (FöU6)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om strålskydd, kärnteknisk säkerhet, elsäkerhet och explosivämnen. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna som rör strålskydd handlar om elektromagnetiska fält och deras hälsoeffekter, radon i bostäder, starka laserpekare och solarieanvändning. Andra motioner handlar om kärnkraftverkens säkerhet, kärnavfallsavgiften, elsäkerhetsbestämmelser och användningen av fyrverkeriprodukter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-12-12
Justering: 2014-01-21
Betänkande publicerat: 2014-01-21
Trycklov: 2014-01-21
Reservationer 6
bet 2013/14:FöU6

Alla beredningar i utskottet

2013-12-12, 2013-12-05

Nej till motioner om strålskydd och kärnkraftssäkerhet (FöU6)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om strålskydd, kärnteknisk säkerhet, elsäkerhet och explosivämnen. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna som rör strålskydd handlar om elektromagnetiska fält och deras hälsoeffekter, radon i bostäder, starka laserpekare och solarieanvändning. Andra motioner handlar om kärnkraftverkens säkerhet, kärnavfallsavgiften, elsäkerhetsbestämmelser och användningen av fyrverkeriprodukter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-01-29
4

Beslut

Beslut: 2014-01-29
8 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 januari 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elektromagnetiska fält och elöverkänslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N339 av Jan Lindholm (MP),
2013/14:Fö210 av Jan Lindholm och Bengt Berg (MP, V),
2013/14:Fö225 av Helene Petersson i Stockaryd (S),
2013/14:Fö226 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkandena 1 och 3,
2013/14:Fö231 av Åsa Lindestam (S),
2013/14:Fö237 av Helene Petersson i Stockaryd och Kerstin Engle (båda S),
2013/14:Fö242 av Kerstin Engle m.fl. (S),
2013/14:Fö253 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Fö254 av Jan Lindholm (MP) och
2013/14:Fö255 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S971014
M98009
MP12103
FP18006
C18005
SD19001
V15004
KD18001
Totalt28422043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Radonhalten i inomhusluft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fö233 av Erik A Eriksson och Helena Lindahl (båda C) yrkandena 1 och 2.

3. Förbud mot starka laserpekare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fö240 av Edward Riedl (M).

4. Åldersgräns på solarier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fö228 av Henrik Ripa och Isabella Jernbeck (båda M) och
2013/14:Fö243 av Hillevi Larsson m.fl. (S).

5. Säkerheten vid kärnkraftverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fö221 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (båda S) och
2013/14:Fö235 av Hillevi Larsson m.fl. (S).

Reservation 2 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M98009
MP21004
FP18006
C18005
SD19001
V01504
KD18001
Totalt192113044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Kärnavfallsavgiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N334 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M98009
MP02203
FP18006
C18005
SD19001
V00154
KD18001
Totalt269221543

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Elsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fö229 av Ingemar Nilsson (S).

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M98009
MP02203
FP17007
C18005
SD19001
V01504
KD18001
Totalt170135044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Fyrverkerier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C280 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 18,
2013/14:Fö213 av Catharina Bråkenhielm (S),
2013/14:Fö230 av Elin Lundgren (S) och
2013/14:Fö248 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD).

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M98009
MP22003
FP18006
C18005
SD01901
V00154
KD18001
Totalt271191544

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag