Strategisk exportkontroll 2003 - krigsmateriel ochprodukter med dubbla användningsområden

Utrikesutskottets betänkande 2003/04:UU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2004

Beslut

Exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel (UU13)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om den svenska exportkontrollpolitiken och om exporten av krigsmateriel under 2003. I juli 2003 tillsatte regeringen en särskild utredning som bland annat ska se över reglerna för export och import av krigsmateriel. Utredningen ska vara klar den 15 oktober 2004. Riksdagen avslår de motioner som lämnats in i ärendet. Motionerna handlar bland annat om regelverket kring kontroll av krigsmaterielexport, kontroll av lätta vapen och internationellt samarbete. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra någonting mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-04-27
Justering: 2004-04-29
Betänkande publicerat: 2004-05-07
Trycklov: 2004-05-06
Reservationer 9
Betänkande 2003/04:UU13

Exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel (UU13)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om den svenska exportkontrollpolitiken och om exporten av krigsmateriel under 2003. I juli 2003 tillsatte regeringen en särskild utredning som bland annat ska se över reglerna för export och import av krigsmateriel. Utredningen ska vara klar den 15 oktober 2004. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslår de motioner som lämnats in i ärendet. Motionerna handlar bland annat om regelverket kring kontroll av krigsmaterielexport, kontroll av lätta vapen och internationellt samarbete. Utskottet föreslår att riksdagen ska avsluta ärendet utan att göra någonting mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-12
4

Beslut

Beslut: 2004-05-13
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utredningsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U22 yrkandena 4-6, 2003/04:U23, 2003/04:U24 yrkandena 5-7, 2003/04:U274 yrkandena 3 och 5 och 2003/04:U293.

Reservation 1 (kd)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m48007
c16015
fp42006
kd02904
v20235
mp00161
-0000
Totalt235294045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Regeltillämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U22 yrkande 7, 2003/04:U264 yrkande 2, 2003/04:Sf257 yrkande 1 och 2003/04:N331 yrkande 4.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m47008
c16015
fp42006
kd29004
v20235
mp01601
-0000
Totalt263162446

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Lätta vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U280 yrkande 5, 2003/04:U320 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:U350 yrkande 3.

Reservation 6 (mp)

4. Europeiska exportkontrollregler och internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U22 yrkandena 1-3, 2003/04:U24 yrkande 8, 2003/04:U256 yrkandena 10 och 11, 2003/04:U274 yrkande 4, 2003/04:U319 yrkandena 1 och 2, 2003/04:U348 yrkande 31 och 2003/04:Sf257 yrkande 2.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260117
m04708
c16015
fp42006
kd00294
v60186
mp14021
-0000
Totalt204475147

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Konsekvensanalyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:U24 yrkandena 1-4.

6. Regeringens skrivelse 2003/04:114 Strategisk exportkontroll 2003 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:114 till handlingarna.