Strategisk exportkontroll 2005 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m.

Utrikesutskottets bet 2005/06:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2006

Beslut

Strategisk exportkontroll (UU12)

Regeringen har lämnat en redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken avseende krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2005. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den faktiska exporten av krigsmateriel under år 2005. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-20
Justering: 2006-04-25
Betänkande publicerat: 2006-04-26
Trycklov: 2006-04-26
Reservationer 10
bet 2005/06:UU12

Strategisk exportkontroll (UU12)

Regeringen har lämnat en redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken avseende krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2005. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den faktiska exporten av krigsmateriel under år 2005. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-03
4

Beslut

Beslut: 2006-05-03
13 förslagspunkter, 6 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Motiv för produktion och export av krigsmateriel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U10 yrkandena 6 och 7, 2005/06:U300 yrkande 1 och 2005/06:U386 yrkandena 5, 6, 14 och 17.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m48007
c14008
fp360012
kd210012
v23005
mp01304
-0200
Totalt25415080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Internationellt samarbete - Förenta nationerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju304 yrkande 4, 2005/06:Ju387 yrkande 4, 2005/06:Ju423 yrkande 3, 2005/06:U386 yrkande 15 och 2005/06:Sf251 yrkande 2.

3. Internationellt samarbete - Europeiska unionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U9 yrkandena 8-10, 2005/06:U10 yrkande 9, 2005/06:U255 yrkande 3, 2005/06:U349 yrkande 26, 2005/06:U384 yrkandena 11 och 12 samt 2005/06:U386 yrkandena 8, 13 och 16.

Reservation 2 (kd)

4. Handel med krigsmateriel och politiken för global utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U9 yrkande 1, 2005/06:U10 yrkande 1, 2005/06:U349 yrkande 28 och 2005/06:U386 yrkande 4.

Reservation 3 (v)

5. Demokrati och de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U9 yrkandena 3 och 7, 2005/06:U10 yrkandena 2-5, 8 och 10, 2005/06:U251 yrkande 2, 2005/06:U257, 2005/06:U300 yrkandena 2, 4 och 5, 2005/06:U386 yrkande 7 och 2005/06:Sf251 yrkande 1.

Reservation 4 (fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m48007
c15007
fp036012
kd210012
v02305
mp01304
-0200
Totalt19874077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Samstämmiga regler för import och export av krigsmateriel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U386 yrkande 9.

Reservation 5 (v, mp)

7. Export till krigförande länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U9 yrkande 2 och 2005/06:U300 yrkande 3.

Reservation 6 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110132
m48007
c15007
fp360012
kd210012
v02305
mp01304
-0110
Totalt23137279

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. En ny krigsmaterielutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U9 yrkandena 5 och 6.

Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m48007
c15007
fp360012
kd210012
v02305
mp13004
-1100
Totalt24724078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Bedömningen av vissa enskilda länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U5 yrkande 9, 2005/06:U9 yrkande 4, 2005/06:U214 yrkande 4 och 2005/06:U274 yrkande 2.

Reservation 8 (fp, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (fp, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m48007
c15007
fp135012
kd210012
v110125
mp01304
-0200
Totalt209501278

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Israel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U311 yrkande 10, 2005/06:U370 yrkandena 9 och 10, 2005/06:U374 yrkande 6 och 2005/06:U386 yrkandena 10 och 11.

Reservation 9 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1122030
m48007
c13027
fp350112
kd210012
v02305
mp01304
-0200
Totalt22940377

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U7 yrkande 1, 2005/06:U230, 2005/06:U286 yrkandena 1 och 12, 2005/06:U386 yrkande 12 och 2005/06:U387 yrkande 2.

Reservation 10 (fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m47008
c13027
fp036012
kd021012
v22015
mp01205
-0110
Totalt17690479

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju304 yrkande 3, 2005/06:Ju385 yrkande 4, 2005/06:Ju387 yrkande 3, 2005/06:U384 yrkande 3 och 2005/06:U386 yrkandena 26, 27, 29 och 30.

13. Regeringens skrivelse 2005/06:114 Strategisk exportkontroll 2005 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2005/06:114 till handlingarna.