Strategisk exportkontroll 2008 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Utrikesutskottets bet 2008/09:UU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 2009

Beslut

Strategisk exportkontroll - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU14)

Regeringen har lämnat en redogörelse för Sveriges exportkontrollpolitik 2008 när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Regeringen redovisar också exporten av krigsmateriel under 2008. Dessutom beskriver regeringen det samarbete som pågår inom EU och andra internationella forum om frågor om strategisk exportkontroll av både krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-04-14
Justering: 2009-04-16
Betänkande publicerat: 2009-04-17
Trycklov: 2009-04-16
Reservationer 24
bet 2008/09:UU14

Alla beredningar i utskottet

2009-04-14, 2009-04-02, 2009-03-26

Strategisk exportkontroll - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU14)

Regeringen har lämnat en redogörelse för Sveriges exportkontrollpolitik 2008 när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Regeringen redovisar också exporten av krigsmateriel under 2008. Dessutom beskriver regeringen det samarbete som pågår inom EU och andra internationella forum om frågor om strategisk exportkontroll av både krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-23
4

Beslut

Beslut: 2009-04-24
26 förslagspunkter, 23 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkerhet genom samverkan och exportkontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U253 yrkande 1 och 2008/09:Sf331 yrkande 2.

Reservation 1 (v, mp)

2. Europeiska försvarsbyrån (EDA)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U16 yrkande 7 och 2008/09:U299 yrkande 11.

Reservation 2 (v, mp)

3. Det europeiska försvarsindustrisamarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U15 yrkandena 9 och 10.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s951034
m780019
c21008
fp170011
kd20004
v01804
mp01405
Totalt23133085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Ett svenskt avvecklande av vapenexporten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U322 yrkande 31.

Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s960034
m790018
c21008
fp170011
kd20004
v01804
mp01405
Totalt23332084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Exportkrediter och annat skattefinansierat stöd för exportfrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U15 yrkande 5, 2008/09:U299 yrkande 6 och 2008/09:U322 yrkande 30.

Reservation 5 (v, mp)

6. Tydligare riktlinjer för exportkreditgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U322 yrkande 25.

Reservation 6 (v, mp)

7. Krigsmateriel för strid (KS) och övrig krigsmateriel (ÖK)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U15 yrkande 4 och 2008/09:U299 yrkande 1.

Reservation 7 (v, mp)

8. Uppförandekoder vad gäller mutor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U322 yrkande 19.

Reservation 8 (v, mp)

9. Riktlinjer för import av krigsmateriel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U15 yrkande 7.

Reservation 9 (v, mp)

10. Den svenska vapenexportens omfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U16 yrkande 1.

Reservation 10 (v, mp)

11. Nya riktlinjer för krigsmaterielexport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U255 yrkande 19.

Reservation 12 (v, mp)

12. Krigsmaterielexporten och de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U299 yrkandena 2 och 3, 2008/09:U322 yrkande 29 och 2008/09:Sf331 yrkande 1.

Reservation 13 (v, mp)

13. Uthyrning och utlåning av krigsmateriel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U15 yrkande 8.

Reservation 11 (v, mp)

14. Ett demokratikriterium för krigsmaterielexport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U16 yrkande 5 och 2008/09:U299 yrkande 5.

Reservation 14 (v, mp)

15. Krigsmaterielexport till diktaturer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U15 yrkande 1, 2008/09:U16 yrkande 6, 2008/09:U255 yrkande 18 och 2008/09:U299 yrkande 7.

Reservation 15 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s960034
m780019
c21008
fp170011
kd20004
v01804
mp01405
Totalt23232085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Konsekvensanalys

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U299 yrkandena 4 och 8.

Reservation 16 (v, mp)

17. Export av krigsmateriel till länder som befinner sig i väpnade konflikter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U16 yrkande 2 och 2008/09:U299 yrkandena 9 och 10.

Reservation 17 (v, mp)

18. Export av krigsmateriel till länder som bryter mot folkrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U15 yrkande 2.

Reservation 18 (v, mp)

19. Följdleveranser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U15 yrkande 3.

Reservation 19 (v, mp)

20. Export av krigsmateriel och politiken för global utveckling (PGU)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U15 yrkande 6, 2008/09:U16 yrkande 3, 2008/09:U239 och 2008/09:U349 yrkande 49.

Reservation 20 (v, mp)

21. Pakistan och Indien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U16 yrkande 4.

Reservation 21 (v, mp)

22. Israel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U357 yrkande 8.

Reservation 22 (v, mp)

23. Colombia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U345 yrkande 4.

Reservation 23 (v, mp)

24. Små och lätta vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U251 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:U253 yrkande 5.

Reservation 24 (v, mp)

25. FN:s protokoll/protokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, deras delar, komponenter och ammunition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U253 yrkande 2.

26. Regeringens skrivelse 2008/09:114 Strategisk exportkontroll 2008 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2008/09:114 till handlingarna.