Strategisk exportkontroll 2013 — krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2014

Beslut

Kontroll av export av krigsmateriel (UU11)

Regeringen har lämnat in en skrivelse till riksdagen om den svenska politiken för exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under 2013. Produkter med dubbla användningsområden är sådant som tillverkas för civilt bruk men som kan användas militärt för exempelvis tillverkning av massförstörelsevapen eller krigsmateriel. Skrivelsen innehåller också en redovisning av exporten av krigsmateriel under 2013.

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse. Utskottet vill ännu en gång påminna om att riksdagen i maj 2011 uppmanade regeringen att återkomma till riksdagen med förslag till ny krigsmateriellagstiftning för att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-08
Justering: 2014-05-27
Betänkande publicerat: 2014-05-28
Trycklov: 2014-05-28
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:UU11

Alla beredningar i utskottet

2014-05-08, 2014-05-06, 2014-04-15

Kontroll av export av krigsmateriel (UU11)

Regeringen har lämnat in en skrivelse till riksdagen om den svenska politiken för exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under 2013. Produkter med dubbla användningsområden är sådant som tillverkas för civilt bruk men som kan användas militärt för exempelvis tillverkning av massförstörelsevapen eller krigsmateriel. Skrivelsen innehåller också en redovisning av exporten av krigsmateriel under 2013.

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse. Utskottet vill ännu en gång påminna om att riksdagen i maj 2011 uppmanade regeringen att återkomma till riksdagen med förslag till ny krigsmateriellagstiftning för att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-10
4

Beslut

Beslut: 2014-06-10
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Krigsmateriellagstiftning, de mänskliga rättigheterna, ett demokratikriterium m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U26 yrkande 3, 2013/14:U203 yrkande 18, 2013/14:U303 yrkande 55, 2013/14:U308 yrkande 2 och 2013/14:U316 yrkandena 12, 54 och 55.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP02401
FP20004
C21002
SD17003
V01603
KD18001
Totalt27540034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Exportkrediter, Försvarsexportmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U26 yrkande 4, 2013/14:U308 yrkande 1 och 2013/14:U316 yrkande 68.

Reservation 2 (MP, V)

3. Små och lätta vapen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:U303 yrkandena 53 och 54.

4. Europeiska försvarsbyrån (Eda), EU:s uppförandekod

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U207 yrkande 3, 2013/14:U22 yrkande 3, 2013/14:U209 yrkande 3 och 2013/14:U230 yrkande 3.

Reservation 3 (MP, V)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M970010
MP00241
FP20004
C21002
SD01703
V01153
KD18001
Totalt257183935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Skrivelse 2013/14:114

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2013/14:114 till handlingarna.

6. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden och lägger skrivelse 2013/14:114 till handlingarna.