Strategisk exportkontroll 2015 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2016

Beslut

Exportkontroll av bland annat krigsmaterial har granskats (UU19)

Regeringen har redogjort för den svenska exportkontrollen av krigsmateriel och produkter som kan användas i både civila och militära sammanhang. Regeringen har också redovisat den export som har förekommit under året samt beskrivit samarbetet i EU och andra internationella forum i frågor som rör den här typen av exportkontroll.

Utrikesutskottet har granskat redogörelsen. Riksdagen lade den till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-05-19
Justering: 2016-05-26
Trycklov: 2016-06-03
Reservationer 6
Betänkande 2015/16:UU19

Alla beredningar i utskottet

2016-05-19, 2016-05-12

Exportkontroll av bland annat krigsmaterial har granskats (UU19)

Regeringen har redogjort för den svenska exportkontrollen av krigsmateriel och produkter som kan användas i både civila och militära sammanhang. Regeringen har också redovisat den export som har förekommit under året samt beskrivit samarbetet i EU och andra internationella forum i frågor som rör den här typen av exportkontroll.

Utrikesutskottet har granskat redogörelsen och föreslår att riksdagen lägger den till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-14
Debatt i kammaren: 2016-06-15
4

Beslut

Beslut: 2016-06-15
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny krigsmateriellagstiftning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2248 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP),

2015/16:2785 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 6,

2015/16:3371 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1-3 och

2015/16:3384 av Sofia Damm m.fl. (KD).

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (L)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 8
SD 44 0 0 4
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 0 0 18 1
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 266 19 33 31


2. Internationell samverkan om exportkontroll av krigsmateriel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 4 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 8
SD 44 0 0 4
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 18 0 1 2
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 241 76 1 31


3. Försvarsexportens roll i ett säkerhetspolitiskt perspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 5
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 0 19 2
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 255 43 19 32


4. Skrivelse 2015/16:114

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:114 till handlingarna.

5. Övrigt yrkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1503 av Désirée Pethrus (KD).