Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2022

Beslut

Svensk export av krigsmateriel under 2021 (UU9)

Riksdagen lade regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll under 2021 till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Sedan 1985 redogör regeringen för sin politik när det gäller svensk export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Skrivelsen innehåller en redovisning av den export av krigsmateriel som förekommit under 2021. Dessutom beskriver regeringen samarbetet inom EU och i andra internationella forum när det gäller strategisk exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelse 2021/22:114 till handlingarna och att samtliga motionsyrkanden avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-05-12, 2022-05-19

Svensk export av krigsmateriel under 2021 (UU9)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll under 2021 till handlingarna. Sedan 1985 redogör regeringen för sin politik när det gäller svensk export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Skrivelsen innehåller en redovisning av den export av krigsmateriel som förekommit under 2021. Dessutom beskriver regeringen samarbetet inom EU och i andra internationella forum när det gäller strategisk exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.