Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2005/06:MJU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2006

Beslut

Sveriges strategi för hållbar utveckling vidareutvecklas (MJU31)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med en vidareutveckling av den svenska strategin för hållbar utveckling som presenterades år 2004. Strategin omfattar alla dimensioner av hållbar utveckling - den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Utmaningar och möjligheter synliggörs. Mål och åtgärder presenteras i ett 99-punktsprogram. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-25
Justering: 2006-05-30
Betänkande publicerat: 2006-06-07
Trycklov: 2006-06-07
Reservationer 3
bet 2005/06:MJU31

Sveriges strategi för hållbar utveckling vidareutvecklas (MJU31)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med en vidareutveckling av den svenska strategin för hållbar utveckling som presenterades år 2004. Strategin omfattar alla dimensioner av hållbar utveckling - den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Utmaningar och möjligheter synliggörs. Mål och åtgärder presenteras i ett 99-punktsprogram. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-15
4

Beslut

Beslut: 2006-06-17
6 förslagspunkter, 6 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Visioner om det hållbara samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ34 yrkande 2.

2. Definition av begreppet hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ35.

Reservation 1 (v, mp)

3. Ändrade huvudindikatorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ34 yrkande 3.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

4. Uppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ34 yrkande 1.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

5. Kvalitetssäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ525 yrkande 7.

6. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2005/06:126 till handlingarna.