Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning

Näringsutskottets bet 2013/14:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 oktober 2013

Beslut

EU:s strukturfondsprogram 2009-2012 (NU4)

Regeringen redogör i en skrivelse för hur EU:s regionala strukturfondsprogram för perioden 2009-2012 har genomförts i Sverige. Huvudfokus ligger på fyra prioriterade områden: innovation och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt strategiskt gränsöverskridande samarbete. Inom ramen för dessa beskriver regeringen de insatser som gjorts bland annat när det gäller bredbandsutbyggnad, innovationsupphandling, statlig kapitalförsörjning samt kommersiell och offentlig service i gles- och landsbygder. Näringsutskottet har granskat skrivelsen och understryker att de insatser som görs för regional tillväxt inom ramen för programmet har stor betydelse. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-09-24
Justering: 2013-10-03
Betänkande publicerat: 2013-10-14
Trycklov: 2013-10-14
Reservationer 7
bet 2013/14:NU4

EU:s strukturfondsprogram 2009-2012 (NU4)

Regeringen redogör i en skrivelse för hur EU:s regionala strukturfondsprogram för perioden 2009-2012 har genomförts i Sverige. Huvudfokus ligger på fyra prioriterade områden: innovation och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt strategiskt gränsöverskridande samarbete. Inom ramen för dessa beskriver regeringen de insatser som gjorts bland annat när det gäller bredbandsutbyggnad, innovationsupphandling, statlig kapitalförsörjning samt kommersiell och offentlig service i gles- och landsbygder. Näringsutskottet har granskat skrivelsen och understryker att de insatser som görs för regional tillväxt inom ramen för programmet har stor betydelse. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-10-23
4

Beslut

Beslut: 2013-10-23
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 oktober 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Administration i strukturfondsprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:N15 yrkande 5.

Reservation 1 (S, MP, V)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S199012
M99008
MP02203
FP19005
C19004
SD19001
V01801
KD19000
Totalt176139034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Bredbandsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:N15 yrkande 7.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP02203
FP19005
C19004
SD18101
V01801
KD19000
Totalt174141034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Innovationsupphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:N15 yrkande 2.

Reservation 4 (S, MP)

4. Statlig kapitalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:N15 yrkande 3.

Reservation 5 (S, V)

5. Offentlig service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:N15 yrkande 6.

Reservation 6 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP22003
FP19005
C19004
SD19001
V01801
KD19000
Totalt197118034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Övrigt om strategiskt tillväxtarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:N15 yrkandena 1, 4 och 8 samt lägger skrivelse 2012/13:154 till handlingarna.

Reservation 7 (S)