Studiestöd m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94:SfU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-03-22
Justering: 1994-04-14
Betänkande 1993/94:SfU13

Alla beredningar i utskottet

1994-03-22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-28
4

Beslut

Beslut: 1994-04-29

Protokoll med beslut