Studiestöd

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1992/93:SfU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-18
Justering: 1993-03-11
Betänkande 1992/93:SfU13

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-03-24
4

Beslut

Beslut: 1993-03-24

Protokoll med beslut