Studiestöd

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 januari 2020

Nästa händelse: Justering 16 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-10
Justering: 2020-01-16
Trycklov: 2020-01-24
bet 2019/20:UbU9

Alla beredningar i utskottet

2019-12-10, 2019-11-28
3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-28
Debatt i kammaren: 2020-01-29
4

Beslut

Beslut: 2020-01-29