Studiestödsfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 1998

Beslut

Studiestödsfrågor (UbU14)

Riksdagen avslog motioner om olika studiestödsfrågor. Motionerna handlar bl.a. om tidpunkten för införande av ett nytt studiestödssystem för vuxna, principer för ett sådant system, kompetenskonton för livslångt lärande, utbetalning av studiemedel samt premier vid förtida återbetalning av studielån.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1998-03-03
Betänkande 1997/98:UbU14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-18
4

Beslut

Beslut: 1998-03-18

Protokoll med beslut