Styrelser för universitet och högskolor - ledamöternas tillsättning och ansvar

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 2016

Beslut

Lärare och studenter i högskolestyrelser ska kallas ledamöter (UbU20)

De personer som lärare och studenter utser att sitta i styrelser för statliga universitet och högskolor ska benämnas ledamöter. Idag kallas de representanter, vilket kan tolkas som att de bara representerar sina egna intresseområden. Men ansvaret gäller högskolans som helhet. Regeringen har tagit fram ett förslag om det här som riksdagen sa ja till.

Lagändringen börjar gälla den 1 augusti 2016.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-28
Justering: 2016-05-26
Trycklov: 2016-05-27
Reservationer 3
Betänkande 2015/16:UbU20

Lärare och studenter i högskolestyrelser ska kallas ledamöter (UbU20)

De personer som lärare och studenter utser att sitta i styrelser för statliga universitet och högskolor ska benämnas ledamöter. Idag kallas de representanter, vilket kan tolkas som att de bara representerar sina egna intresseområden. Men ansvaret gäller högskolans som helhet. Regeringen har tagit fram ett förslag om det här som utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 augusti 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-07
Debatt i kammaren: 2016-06-08
4

Beslut

Beslut: 2016-06-08
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lärare och studenter utser ledamöter i styrelser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:131.

2. Utseende av nomineringspersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3378 av Annika Eclund m.fl. (KD, C, L) yrkande 1.

Reservation 1 (C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 10
SD 37 0 0 11
MP 25 0 0 0
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 254 51 0 44


3. Styrelsens sammansättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2885 av Annika Eclund (KD) och

2015/16:3378 av Annika Eclund m.fl. (KD, C, L) yrkande 2.

Reservation 2 (C, L, KD)

4. Utvärdering av Ledningsutredningens rekommendationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2770 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 74 0 10
SD 37 0 0 11
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 16 1 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 230 75 0 44