Styrning av försvarets fastigheter ochanläggningar (förs. 2002/03:RR7)

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2003

Beslut

Försvarets styr- och finansieringsformer ska utredas (FiU14)

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda formerna för styrning och finansiering av försvarets fastigheter och anläggningar. Riksdagen godkänner därmed ett förslag från Riksdagens revisorer. Bakgrunden till förslaget är revisorernas granskning av hur regeringen styr Fortifikationsverket och Försvarsmakten för att uppnå en effektiv förvaltning och användning av försvarets fastigheter. Granskningen visar att det finns stora problem med att tillämpa avgiftsfinansiering, eftersom Försvarsmakten har begränsade möjligheter att sätta press på stödmyndigheterna, i det här fallet Fortifikationsverket.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till förslag RR7 punkt 1 och 8 samt två motioner, avslag på övriga punkter och motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 7 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-02-20
Justering: 2003-03-13
Betänkande publicerat: 2003-03-26
Trycklov: 2003-03-26
Reservationer 2
Betänkande 2002/03:FIU14

Alla beredningar i utskottet

2003-02-20

Försvarets styr- och finansieringsformer ska utredas (FiU14)

Finansutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda formerna för styrning och finansiering av försvarets fastigheter och anläggningar. Utskottet godkänner därmed ett förslag från Riksdagens revisorer. Bakgrunden till förslaget är revisorernas granskning av hur regeringen styr Fortifikationsverket och Försvarsmakten för att uppnå en effektiv förvaltning och användning av försvarets fastigheter. Granskningen visar att det finns stora problem med att tillämpa avgiftsfinansiering, eftersom Försvarsmakten har begränsade möjligheter att sätta press på stödmyndigheterna, i det här fallet Fortifikationsverket.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-04-03
4

Beslut

Beslut: 2003-04-03
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Styr- och finansieringsformerna i försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om en utredning för att utvärdera styr- och finansieringsformerna i försvaret.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om en utredning för att utvärdera styr- och finansieringsformerna i försvaret.
Därmed bifaller riksdagen delvis förslag 2002/03:RR7 punkt 1 och motionerna 2002/03:Fi1 och 2002/03:Fö222.

2. Försvarsmyndigheternas valfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR7 punkt 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m042013
c01705
fp03909
kd02409
v23106
mp14003
-0000
Totalt153123073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Fortifikationsverkets hyresmodell

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR7 punkt 3.

4. Fortifikationsverkets överskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR7 punkt 4.

5. Anläggningar för krigsändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR7 punkt 5.

6. Underhåll av försvarets fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR7 punkt 6.

7. Fortifikationsverkets fastighetsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR7 punkt 7.

8. Regeringens styrning och rapportering till riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om regeringens rapportering av fastighets- och anläggningsfrågor till riksdagen.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om regeringens rapportering av fastighets- och anläggningsfrågor till riksdagen.
Därmed bifaller riksdagen delvis förslag 2002/03:RR7 punkt 8.

9. Hyressättning i ändamålsfastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi241 och 2002/03:Kr373 yrkande 3.

10. Studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi212.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m420013
c17005
fp39009
kd24009
v02406
mp14003
-0000
Totalt25224073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Universitetens rätt att äga lokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi213.

12. Skydd för grönområden i tätortsbebyggelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi248 yrkandena 1-3.