Svensk strategi för ökad global finansiell stabilitet (skr. 2002/03:118)

Finansutskottets betänkande 2003/04:FIU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2004

Beslut

Svensk strategi för ökad global finansiell stabilitet (FiU16)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om en svensk strategi för ökad internationell finansiell stabilitet. Regeringen presenterar olika åtgärder för att förhindra och hantera finansiella kriser. Riksdagen tycker att strategin bildar en god grund för Sveriges politik i t.ex. Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer. Riksdagen gav år 2001 regeringen i uppdrag att utarbeta och formulera en globaliseringsstrategi som skulle bilda grunden för Sveriges agerande i olika internationella församlingar (se 2000/01:FiU25 ). Riksdagen sade också nej till motioner om att införa en global skatt på valutamarknaderna, en s.k. Tobinskatt.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-02-19
Justering: 2004-03-02
Betänkande publicerat: 2004-03-08
Trycklov: 2004-03-08
Reservationer 3
Betänkande 2003/04:FIU16

Alla beredningar i utskottet

2004-02-19, 2004-01-27

Svensk strategi för ökad global finansiell stabilitet (FiU16)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om en svensk strategi för ökad internationell finansiell stabilitet. Regeringen presenterar olika åtgärder för att förhindra och hantera finansiella kriser. Finansutskottet tycker att strategin bildar en god grund för Sveriges politik i t.ex. Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer. Riksdagen gav år 2001 regeringen i uppdrag att utarbeta och formulera en globaliseringsstrategi som skulle bilda grunden för Sveriges agerande i olika internationella församlingar (se 2000/01:FiU25). Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om att införa en global skatt på valutamarknaderna, en s.k. Tobinskatt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-17
4

Beslut

Beslut: 2004-03-17
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svensk strategi för ökad global finansiell stabilitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2002/03:118 till handlingarna.

2. Global skatt på valutamarknaderna, s.k. Tobinskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi202 yrkandena 1-9, 2002/03:U263 yrkande 8, 2002/03:U294 yrkande 13, 2002/03:U322 yrkande 5, 2003/04:Fi12 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Fi251 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:Fi264 yrkandena 1-7.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1241019
m47008
c14017
fp41007
kd27006
v02505
mp04103
-0000
Totalt253301155

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Åtgärder för finansiell stabilitet samt IMF:s verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U322 yrkande 4, 2003/04:Fi12 yrkande 3 och 2003/04:Fi251 yrkandena 3 och 4.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230120
m46009
c16006
fp41007
kd27006
v02505
mp01403
-0000
Totalt25339156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Information om Sveriges agerande i IMF och Världsbanken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi251 yrkandena 6 och 7.